Ledarskap/HR-management och Perspektiv på mångprofessionell social- och hälsovård

LEDARSKAP INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Via Öppna YH vid Novia kan du studera Ledarskap inom social- och hälsovård, totalt 30 sp. Kurserna kan också läsas som enskilda kurser. Två kurs per termin fram till 30 sp.

Målgrupp: Blivande ledare inom social- och hälsovård. Personer som arbetar med förmansuppgifter och vill utveckla sitt kunnande inom ledarskapsområdet.

Personer som har avlagt yh- examen kan tillgodoräkna delar av studierna vid eventuella högre yrkeshögskolestudier vid Yrkeshögskolan Novia.

Hösten 2020:

DELKURS 1

HR- management, 5 sp
Start: 22.9 kl.10.00-16, ( OBS  Annullerat pga COVID-19 ingen närvarodag i Vasa, Wolffskavägen 33, klass R305) Närvaro via egen dator. Kursen genomförs i sin helhet på distans!

Human Resources handlar om människor och resurstänk- hur vi leder personal i praktiken.

Kursen i HR-management ger dig djupare kunskaper i personalfrågor och kräver ingen specifik förhandskunskap. Din befattning idag omfattar troligen någon form av HR-ledning eller så ges du ansvaret i framtiden.

Personalansvar är stort, omvälvande och unikt. Det är också det område som utvecklas snabbt just nu och som upptar en hel del av arbetstiden för en ledare. Den här kursen skall ge dig insikt i vad HR betyder, hur man kan leda effektivt, hur man jobbar förebyggande inom HR samt vikten av de svåraste samtalen.

Kursen omfattar: personalhandledning och personalmotivation.

Efter kursen:
- Beskriva och förstå HR-funktionen i din egen organisation och samhälle
- Ha en insikt i hur man arbetar med arbetshandledning, när det behövs och hur det genomförs
- Förstå och veta vad rekrytering, uppsägning och omplacering betyder och har för verkan
- Kunna identifiera HR-problem i organisationer
- Kan jobba fram relevant strategidokumentation
- Ha en insikt i samt förstå vikten av förebyggande HR-arbete

Utbildare: Anna Bertills, kommunikatör, Bertills&Ljung

Datum: 22.09.20 kl 10-16, Vasa

DELKURS 2

Perspektiv på en mångprofessionell social- och hälsovård 5 sp  USOÅ15VO422, virtuell kurs, ingen närvarodag.

Kursen öppnas 23.10.20 och hålls öppen i tre månader. Kursen hittas i nya Moodle.

Utbildare: Pia Liljeroth, överlärare, Campus Åbo

 

Kurserna fullsatta. Anmälningstiden gick ut 8.9.20.

 

 Pris: 100 euro för båda kurserna eller 15 euro per studiepoäng.

Förfrågningar om anmälan: kurskoordinator Ann-Sofi Storbjörk, ann-sofi.storbjork(at)novia.fi, tfn 0445123201

 

Två kurs per termin fram till 30 sp:

Planering för våren 2021, ingen anmälning nu:
Lean och servicedesign 5 sp,
Ekonomisk styrning och uppföljning 5 sp

Planering för hösten 2021 ingen anmälning nu:
Självledarskap 5 sp
Förändringsledarskap och entreprenörskap 5 sp Förfrågningar: Fortbildningsplanerare Carina Gädda, carina.gadda[at)novia.fi eller Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen[at)novia.fi


Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

22.09.2020 - 31.12.2020

Kursavgift

100 euro för båda kurserna eller 15 euro per sp. En kurs kostar 75 euro.

Plats

NOVIA - Vasa/Virtuell
00000 Vasa/Virtuell