Öppna YH: Ledarskap/HR-management och Perspektiv på mångprofessionell social- och hälsovård

LEDARSKAP INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Via Öppna YH vid Novia kan du studera Ledarskap inom social- och hälsovård, totalt 30 sp. Kurserna kan också läsas som enskilda kurser. Två kurs per termin fram till 30 sp.

Målgrupp: Blivande ledare inom social- och hälsovård. Personer som arbetar med förmansuppgifter och vill utveckla sitt kunnande inom ledarskapsområdet.

Personer som har avlagt yh- examen kan tillgodoräkna delar av studierna vid eventuella högre yrkeshögskolestudier vid Yrkeshögskolan Novia.

Hösten 2020:

DELKURS 1

HR- management, 5 sp
Start: 22.9 kl.10.00-16, närvarodag i Vasa, Wolffskavägen 33, klass R305 eller närvaro via egen dator.

Human Resources handlar om människor och resurstänk- hur vi leder personal i praktiken.

Kursen i HR-management ger dig djupare kunskaper i personalfrågor och kräver ingen specifik förhandskunskap. Din befattning idag omfattar troligen någon form av HR-ledning eller så ges du ansvaret i framtiden.

Personalansvar är stort, omvälvande och unikt. Det är också det område som utvecklas snabbt just nu och som upptar en hel del av arbetstiden för en ledare. Den här kursen skall ge dig insikt i vad HR betyder, hur man kan leda effektivt, hur man jobbar förebyggande inom HR samt vikten av de svåraste samtalen.

Kursen omfattar: personalhandledning och personalmotivation.

Efter kursen:
- Beskriva och förstå HR-funktionen i din egen organisation och samhälle
- Ha en insikt i hur man arbetar med arbetshandledning, när det behövs och hur det genomförs
- Förstå och veta vad rekrytering, uppsägning och omplacering betyder och har för verkan
- Kunna identifiera HR-problem i organisationer
- Kan jobba fram relevant strategidokumentation
- Ha en insikt i samt förstå vikten av förebyggande HR-arbete

Utbildare: Anna Bertills, kommunikatör, Bertills&Ljung

Datum: 22.09.20 kl 10-16, Vasa

DELKURS 2

Perspektiv på en mångprofessionell social- och hälsovård 5 sp  USOÅ15VO422, virtuell kurs, ingen närvarodag.

Inleds oktober 2020 och är öppen i tre månader.

Anmälningstid fram till 8.9.20 för båda kurserna som genomförs hösten 2020. Kom ihåg i samband med din anmälan att också kruxa i rutorna för en eller två delkurser för hösten 2020.

Utbildare: Lektor vid  Campus Åbo

 

Pris: 100 euro för båda kurserna eller 15 euro per studiepoäng.

Max-antal 30 st och därefter får man köa och se om det frigörs lediga platser efter den 8.9.

Förfrågningar om anmälan: kurskoordinator Ann-Sofi Storbjörk, ann-sofi.storbjork(at)novia.fi, tfn 0445123201

 

Två kurs per termin fram till 30 sp:

Planering för våren 2021, ingen anmälning nu:
Lean management och Visuell styrning 5 sp,
Ekonomisk styrning och uppföljning 5 sp

Planering för hösten 2021 ingen anmälning nu:
Självledarskap 5 sp
Förändringsledarskap och entreprenörskap 5 sp 

Förfrågningar: Fortbildningsplanerare Carina Gädda, carina.gadda[at)novia.fi eller Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen[at)novia.fi


Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

22.09.2020 - 31.12.2020

Kursavgift

100 euro för båda kurserna eller 15 euro per sp.

Plats

NOVIA - Vasa/Virtuell
00000 Vasa/Virtuell