Öppna YH, Fördjupad marknadsföring 5 sp

Kursen erbjuds Novias examensstuderande och via denhär länken erbjuder vi 5 platser för Öppna YH studerande

 

Förkunskap:
Grunder i marknadsföring.

 

Mål

  • känner till olika verktyg inom digital marknadsföring
  • känner till tjänste- och relationsmarknadsföring
  • förstår kundrelationens betydelse för lönsamheten (CRM)
  • kan uppgöra strategier, säljprognoser och kalkyler som behövs inom marknadsföringen

 

Innehåll

  • Olika verktyg inom digital marknadsföring
  • Tjänste- och relationsmarknadsföring
  • Kundrelationens betydelse för lönsamheten (CRM)
  • Strategier, säljprognoser och kalkyler som behövs inom marknadsföringen

 

Tidsplan

  • v. 23 - 25 Föreläsningar via Teams samt litteraturdiskussioner i grupp
  • v. 26 - 31: Arbeta med inlämningsuppgifter

Vi uppdaterar med tider inom kort.

 

Lärare: Jörgen Strid

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.06.2020 - 31.08.2020

Kursavgift

Du studerar kostnadsfritt om du är arbetssökande eller permitterad, studerande vid annan skola på andra stadiet eller högskola, Novia personal eller beväring.