Specialiseringsutbildning inom välfärdsteknologi för hemvården, start 2022, 30 sp

 

Specialiseringsutbildning inom välfärdsteknologi för hemvården,  Start januari 2022, 30 sp

Specialiseringsutbildningen är lämplig för dig som vill fördjupa din expertis, behöver bredare eller fler tvärvetenskapliga färdigheter samt fungerar som sakkunnig i närverk och samfund/organisationer

Utbildningen motsvarar nivå EQF/NQF 6.

Anmälningstid: Öppnas i mitten på september 2021

Tidtabell: Eventuell start janurari 2022 beroende på antal anmälningar.

Studierna förverkligas genom flerformsstudier och det är möjligt att genomföra studierna vid sidan av arbetet.

Studieformer: När- och virtuell undervisning, när- och distansgrupparbete samt individuell handledning.

Målgrupp: Specialiseringsutbildningen är avsedd för yrkesverksamma sjukskötare, hälsovårdare, socionomer, fysioterapeuter, ergoterapeuter och annan vårdpersonal med lämplig högskoleutbildning. Dessutom kan personer med kandidatexamen i social- och hälsovård eller ett annat lämpligt område och med tillräckliga kunskaper och färdigheter ansöka.

Efter genomförd specialiseringsutbildning kommer du att ha en evidensbaserad kunskapsbas som stärker dina färdigheter för att agera inom klientorienterad design. Du erhåller verktyg för implementering, utvärdering, utvecklande och förnyande av digitala hemvårdstjänster.

Utbildningen består av tolv st närstudiedagar och förverkligas i samarbete med sju andra yrkeshögskolor. 

Utbildningen är tvåspråkig ( svenska och finska) men en god förmåga att förstå finska är en fördel.

Innehåll:

Utbildningen är indelad i tre moduler med följande innehåll:

- Välfärdsteknologi och informationssystem 5 sp

- Välfärdsteknologins produktutveckling och anskaffning 5 sp

- Klient-och patientsäkerhet i välfärdsteknologi 5 sp

- Kompetens i klienthandledning och klientdeltagande 5 sp

- Utvecklingskompetenser och projektadministration 5 sp

- Utvecklingsarbete 5 sp

 

Plats: Yrkeshögskolan Novia, Alere, Wolffskavägen 31, Vasa.

Pris: 1500 euro (Moms 0 %)

Efter att utbildningsplatsen har tagits emot debiteras halva deltagaravgiften (50%) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.

Kontaktuppgifter:

Fortbildningsplanerarna: Carina Gädda, tfn 044-7805225, carina.gadda(at)novia.fi eller Camilla Pitkänen, tfn 050-4784679, camilla.pitkanen(at)novia.fi

Video: Gå gärna in och kolla detta .

https://youtu.be/ZX237roPDes

 

I samarbete med följande yrkeshögskolor:

Hämeen ammattikorkeakoulu ( HAMK), Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK) Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Turun ammattikorkeakoulu (TURKUAMK), Vaasan ammattikorkeakoulu ( VAMK) och NOVIA

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

03.01.2022 - 31.12.2022

Kursavgift

1500 euro ( obs! 0 moms). Efter att utbildningsplatsen har tagits emot debiteras halva deltagaravgiften (50%) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.

Plats

Novia - Campus Vasa, Alere - *Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa