Specialiseringsutbildning inom välfärdsteknologi för hemvården, 2021-2022, 30 sp

Specialiseringsutbildning inom välfärdsteknologi för hemvården, 2021-2022, 30 sp

 

På kommande i samarbete med sju andra yrkeshögskolor.

Anmälningstid: 1-31.10 2020

Start. 14-15.1.2021 och pågår till våren 2022.

 

Efter genomförd specialiseringsutbildning kommer du som studerande att ha en evidensbaserad kunskapsbas som ger dig färdigheter för att arbeta med, planera och förnya servicelösningar samt förverkliga digitala tjänster och teknologi inom hemvården.

Utbildningen består av 12 st närstudiedagar och förverkligas i samarbete med sju andra yrkeshögskolor. 

 Utbildningen är tvåspråkig men en god förmåga att förstå finska är en fördel. Utbildningens innehåll är indelat i tre moduler: 1. Servicestruktur och teknologi 2. Klientorientering och klientsäkerhet 3. Forsknings-och utvecklingskompetens

Plats: Yrkeshögskolan Novia, Alere, Wolffskavägen 31, Vasa.

Sidan uppdateras kontinuerligt efter varje arbetsgruppsmöte med de andra yrkeshögskolorna.

Kontaktuppgifter:

Fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen och Carina Gädda.

camilla.pitkanen(at)novia.fi

carina.gadda(at)novia.fi

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 14.01.2021 - 31.12.2021
VT 01.01.2022 - 31.05.2022


Kursavgift

1500 euro ( obs! 0 moms). Efter att utbildningsplatsen har tagits emot debiteras halva deltagaravgiften (50%) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.

Plats

Novia - Campus Vasa, Alere - *Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa