Öppna YH-leden, Hälsovårdare (YH), Vasa

Öppna YH-leden inom utbildningen för Hälsovårdare YH vid social- och hälsovårdsområdet i Vasa, dagstudier.

Som ledstuderande deltar du i den dagliga undervisningen och har ett schema du följer som i slutändan kan ge dig 30 sp.

De kurser som är obligatoriska är följande:

VÅV20KV01, Vårdprocessen, 3 sp
VÅV18KV02, Vårdens teore-tiska och etiska grunder, 3 sp
VÅV18BV05, Läkemedelsbehandling 1, 3 sp
VÅV14BV01, Människans fysiologi och anatomi 1, 3 sp

Utöver detta 18 sp grund- eller yrkesstudier

Höstterminen inleds vid Novia 31.8.2020:

Närmare information kommer efter sista anmälningsdagen 23.8.2020

Viktig info om ledstudier finns här:
https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/oppna-yh-leden 

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 01.08.2020 - 31.12.2020
VT 01.01.2021 - 31.07.2021


Kursavgift

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår. Fakturering i två rater. OBS UNDANTAG! andra stadiets ledstuderande studerar gratis I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad. Om du av någon orsak avbryter dina studier vid årsskiftet bör du meddela detta i god tid. Fakturerade och betalda avgifter återbetalas inte. Väljer du att förlänga din studietid med ett år, så betalar du samma avgift för det andra året.