Delkurs: Arbetsrätt, 3 sp, ingår i Etappvis till tradenom, hösten 2020

FEV18JU02         Arbetsrätt 3 sp

Lärare Fredrik Strandberg

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

14.09.2020 - 31.12.2020

Kursavgift

Avgiften för Öppna YH är 15€/sp, alternativt 100€ för hela terminen. Undantag gäller högskolestuderande, Novias egen personal samt beväringar som studerar kostnadsfritt. Under hösten 2020 studerar även permitterade och arbetslösa kostnadsfritt.