Delkurs: Business English 1, 3 sp/Etappvis till tradenom hösten 2020

Ingår som en delkurs i Etappvis till tradenom, hösten 2020

 

Lärare Hanna Latva

Kursstart: 23.10. kl 14.00-17.00 R305 på Wolffskavägen 33, digirum HG316 i Åbo.

Kursmål:

-känna till olika stilar i engelska och dess användning

-känna till och kunna skapa arbetslivsrelaterade dokument samt kommunicera i arbetslivet på engelska

-kunna delta i och hantera processer för att söka jobb och delta i en intervju på engelska

-kunna leverera en muntlig presentation om ett ämne inom arbets- eller affärslivet

Innehåll:

Färdigheter och dokument i arbetssökande: (CV, jobbansökan, elevator pitch, förberedelse för en arbetsintervju)

Arbetslivsfärdigheter: skriva e-post och kommunicera i arbetsrelaterade sammanhang (möten, presentationer och handlingar)

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

23.10.2020 - 31.12.2020

Kursavgift

Avgiften för Öppna YH är 15€/sp, alternativt 100€ för hela terminen. Undantag gäller högskolestuderande, Novias egen personal samt beväringar som studerar kostnadsfritt. Under hösten 2020 studerar även permitterade och arbetslösa kostnadsfritt.