Delkurs: Organisation och mångprofessionellt ledarskap 5 sp/Etappvis till tradenom hösten 2020

Delkurs i Etappvis till tradinom, hösten 2020

Lärare: Anna Bertills

Kursstart: 2.10.2020 kl 14.00-17.00 R305 på Wolffskavägen 33, digirum HG316 i Åbo.

Kursmål:

- känner till olika organisationsmodeller och hur de påverkar organisationens verksamhet.

- kan identifiera interna strukturer och processer utgående från organisationens mål, verksamhet och omvärld.

- vet hur man analyserar och utvecklar organisationskulturer.

- kan leda på ett reflekterande och utvecklande sätt.

- förstår styrkan i att medarbetarna har olika kompetenser och yrkesbakgrund.

- kan tillämpa värdegrunden samt de yrkesetiska principerna inom sin egen bransch.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

02.10.2020 - 31.12.2020

Kursavgift

Avgiften för Öppna YH är 15€/sp, alternativt 100€ för hela terminen. Undantag gäller högskolestuderande, Novias egen personal samt beväringar som studerar kostnadsfritt. Under hösten 2020 studerar även permitterade och arbetslösa kostnadsfritt.