Etappvis till Tradenom, hösten 2020, Vasa

Etappvis till tradenom läsåret 2020-2021

Hösten 2020 erbjuds 17 sp:

Du kan ännu anmäla dig till de kurser som inte startat!


Svenska för affärslivet, 3 sp

Lärare:  Åsa Fagerudd

Kursstart: 11.9. kl 14.00-17.00 R408 på Wolffskavägen 33, digirum HG316 i Åbo.
- Info om höstens program av A-L Berglund
- (FEV18TB04)

Kursmål:

 • Den studerande kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt.
 • Den studerande är medveten om olika vägar att söka information och kan använda dem samt kan rapportera enligt standarduppställningar.
 • Den studerande kan använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande

Innehåll:

 • Referat eller andra längre skrivuppgifter, fackuppsats
 • Officiella skrivelser (möteshandlingar, affärsbrev)
 • Föredragningsteknik och föredrag
 • Språkvård
 • Regler för skriftliga rapporter och vetenskapliga arbeten

 


Arbetsrätt, 3 sp

Lärare:  Fredrik Strandberg

Kursstart: kursen går på distans med start 14.9,
onlineföreläsningar måndagar kl 15-17 v 38, 39,40,41,43.

Kursmål & innehåll: (FEV18JU02)

 • Känner till hur arbetsförhållanden regleras i rättsordningen
 • Känner till hur arbetsavtal regleras i arbetsavtalslagen
 • Känner till grunderna i arbetstidslagstiftning
 • Känner till grunderna i arbetarskydd
 • Känner till grunderna i Semesterlag

 

Business English 1, 3 sp

Lärare Hanna Latva

Kursstart: 23.10. kl 14.00-17.00 R305 på Wolffskavägen 33, digirum HG316 i Åbo.

Kursmål:(FEV18KO04) 

 • känna till olika stilar i engelska och dess användning
 • känna till och kunna skapa arbetslivsrelaterade dokument samt kommunicera i arbetslivet på engelska
 • kunna delta i och hantera processer för att söka jobb och delta i en intervju på engelska
 • kunna leverera en muntlig presentation om ett ämne inom arbets- eller affärslivet.

Innehåll:

 • Färdigheter och dokument i arbetssökande: (CV, jobbansökan, elevator pitch, förberedelse för en arbetsintervju)
 • Arbetslivsfärdigheter: skriva e-post och kommunicera i arbetsrelaterade sammanhang (möten, presentationer och handlingar)

 

 


Nationalekonomi, 3 sp

Lärare Ralf Lillbacka

Kursstart: 30.10. kl 14.00-17.00 R305 på Wolffskavägen 33, digirum HG316 i Åbo.

Kursmål:(FEV18AF204)

 • Studerande förstår hur samhällsekonomin påverkar företagens verksamhet

Innehåll:

 • nationalekonomiska begrepp
 • nationalekonomiska teorier

 

 


Organisation och mångprofessionellt ledarskap, 5 sp

Lärare: Anna Bertills

Kursstart: 2.10.2020 kl 14.00-17.00 R305 på Wolffskavägen 33, digirum HG316 i Åbo.

Kursmål:(FEKÅ19FU01)

 • känner till olika organisationsmodeller och hur de påverkar organisationens verksamhet.
 • kan identifiera interna strukturer och processer utgående från organisationens mål, verksamhet och omvärld.
 • vet hur man analyserar och utvecklar organisationskulturer.
 • kan leda på ett reflekterande och utvecklande sätt.
 • förstår styrkan i att medarbetarna har olika kompetenser och yrkesbakgrund.
 • kan tillämpa värdegrunden samt de yrkesetiska principerna inom sin egen bransch.

 ---------------------------------------------------- 

 

Våren 2021  erbjuds följande kurser och totalt 15 sp.
Mera info och anmälningslänk till Öppna YH: Etappvis till tradenom, våren 2021
kommer senare i höst. 
 

FEKÅ19LF02    Intern redovisning och budgetering 5 sp

FEKÅ19KM01  Att leda kundrelationer 5 sp

FEV18KO02     Suomi 2 sp

FEV18JU04      Marknadsrätt 3 sp

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.08.2020 - 31.07.2021

Kursavgift

Avgiften för Öppna YH är 15€/sp, alternativt 100€ för hela terminen. Undantag gäller högskolestuderande, Novias egen personal samt beväringar som studerar kostnadsfritt. Under hösten 2020 studerar även permitterade och arbetslösa kostnadsfritt.