Rakennusalan työnjohdon polkuopinnot, 120 op, lisähaku

Rakennusalan työnjohdon polkuopinnot, 120 op

Lisähaku 8.6.2020-31.7.2020

 

Koulutus rahoitetaan opetusministeriön eritysavustuksella!
Novia tarjoaa rakennusalan työnjohdon koulutusta (ei tutkintoon johtavaa koulutusta), jossa voi suorittaa eri opintokokonaisuuksia 120 opintopisteeseen (op) saakka. Koulutus kestää puolitoista vuotta ja sisältää osa rakennusmestarintutkinnon kursseista.

 

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat rakennusalalla jo toimivat, joilta puuttuu työnjohdon, rakennusmestarin (AMK) pätevyys tai tutkinto. Koulutus soveltuu niille, joilla on käytännön kokemusta rakentamisesta ja työjohdossa tarvittavaa osaamista, tai vaihtoehtoisesti niille, joilla on korkeakoulututkinto mutta joilta puuttuu rakennusalan ammatti- tai työelämäosaamista Suomesta.

 

Sisältö


Koulutus kestää puolitoista vuotta ja sisältää kahdeksan opintokokonaisuutta. 

Ensimmäinen opintokokonaisuus sisältää muun muassa:

  • Työmaatekniikka, geotekniikka ja pohjarakentaminen
  • CAD ja tietomallinnus
  • Fysiikka ja matematiikka

Peruskurssien lisäksi koulutus tarjoaa infra-alan ja korjausrakentamisen erikoistumiskursseja
 

Opintojen rakentuminen


Opinnot suoritetaan n. 4 h lähiopetuksena/op ja omatoimisena opiskeluna. Lähiopetus järjestetään Vaasassa koko päivän opintoina perjantaisin-lauantaisin suunnilleen kerran 2–3 viikossa. Opinnot edellyttävät opiskelijalta aikaa paneutua tehtäviin ja osallistumista lähiopetukseen. Koulutus on maksuton eikä oikeuta opintososiaalisiin etuuksiin.

 

Opetuskieli

Opetuskielenä on suomi, mutta osa ammattikursseista toteutetaan kaksikielisinä.
Koulutus sisältää myös kielikursseja.

 

Lisähaku 8.6.-31.7.2020.
Hakemus ensimmäiseen opintokokonaisuuteen tehdään verkossa, hakuaika 8.6.-31.7.2020. Huom! Lisähaku!

Opiskelupaikkoja on 15. Etusija annetaan alan kokemukselle, koulutustarpeelle, motivaatiolle ja aikaisempien opiskelujen pohjalta sekä jos opiskelija voi osoittaa tarvetta kouluttautua lisää tai uudelleen. Valinta tehdään haastattelun perusteella. 

Hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse, ja opiskelupaikan vastaanottaminen tulee vahvistaa ennen 10.8.2020.

Suoritetuista opinnoista saa koulutuksen jälkeen todistuksen.

 

Yhteyshenkilö ja lisätietoja:

Tom Lipkin, tom.lipkin@novia.fi, puh. 044 780 5577
Työnjohtokoulutuksesta vastaava

 

Kursspråk

Finska

Tidpunkt

14.08.2020 - 31.07.2021

Kursavgift

Koulutus on maksuton.