Nationell turismutveckling, 5 sp

FÖr 
Mål:
Studerande

 • Kan utnyttja den regionala och nationella kulturens särdrag vid utvecklingen av turismen.
 • ser kulturarvet som en turistisk resurs och inser balansen mellan ekonomiska och kulturella värden i sammanhanget.
 • kan producera kulturella turismprodukter i enlighet med principerna för hållbar utveckling.

Tid och plats:
Kursen inleds på Moodle den 9.9.2020 och avslutas 11.12.2020


Innehåll:

Kursen är indelad i 4 teman med följande arbetsbelastning

 • Tema 1. Turismen i Finland, 2 sp
 • Tema 2. Finlands kulturella dragningskrafter, 1 sp
 • Tema 3. Turisten, 1sp
 • Tema 4. Slutuppgift, 1 sp

Kursspråk:

Kursen ges på svenska men en del av det obligatoriska kursmaterialet finns enbart på finska.

 

Arbetsmetoder:

Kursen är digital och utförs på plattformen Moodle i form av inlämningsuppgifter och slutuppgift.

Obligatoriskt material:

* Turism - Om att sälja drömmar, Steen, Anders

* Suomen matkailun kasvun uudistumisen tiekartta 2015 - 2025.
Hittas på: https://tem.fi/documents/1410877/2735818/Matkailun+tiekartta+2015-2025.pdf/95521a94-5230-47c2-8dd7-bc7ff5bede04/Matkailun+tiekartta+2015-2025.pdf.pdf

* Material på Visit Finlands hemsidor (närmare instruktioner på Moodle plattformen)

Rekommenderat material:

* Suomen matkailun tulevaisuuden näkymät; Katse vuoteen 2030: Hittas på:
https://tem.fi/documents/1410877/2735818/Suomen_matkailun_tulevaisuuden_nakymat.pdf/31129d0a-60cc-4f95-abbc-886e03f34511/Suomen_matkailun_tulevaisuuden_nakymat.pdf.pdf

Studerande får mer information och länk till Moodle efter sista anmälningsdag, 6.9.2020

(FÖr Noviastuderande i Åbo inkluderar kursen projektarbete med projektverkstäder)

Examination och deadlines
(Mer utförlig information om examination på Moodle.)

 • Tema 1. Reflektionspapper på boken "Turism - Om att sälja drömmar", Deadline 5.10.2020
 • Tema 2. Skriftlig uppgift, Deadline 26.10.2020
 • Tema 3.Skriftlig uppgift, Deadline 26.10.2020
 • Tema 4. Slutuppgift, Deadline 11.12.2020
 • + Motorola utvärdering

 

Kontaktperson:

Anna Karin Abrahamsson, Anna-Karin.Abrahamsson@novia.fi

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

09.09.2020 - 11.12.2020

Kursavgift

Ingen avgift

Plats