Grunder i socialt arbete, 5 sp, Åbo

Kurskod: SO20SAP6


Kursnamn: Grunder i socialt arbete


Kursens omfattning: 5 sp


Kursen kompetensmål:
Studerande

  • känner till de teoretiska grunderna för socialt arbete, dess målgrupper och verksamhetsformer
  • utvecklar ett professionellt och klientcentrerat förhållningssätt till utsatta individer och grupper i samhället

Kursens innehåll:

  • Mänskliga rättigheter
  • Centrala definitioner och begrepp
  • Socialt arbete på individ-, familje-, grupp- och samhällsnivå
  • Det sociala arbetets målgrupper och verksamhetsformer
  • Klientprocessen
  • Delaktighet, maktfördelning och professionalitet i socialt arbete

Kursens inledning och avslutning: 8.10-31.12


Tider för närstudier:
8.10 kl. 8.15-12.00
14.11 kl. 9.00-15.00
10.12 kl. 10.15-16.00

Plats:  Campus Åbo


Kursansvarig/kontaktuppgifter: Carolina Silin, carolina.silin@novia.fi

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

08.10.2020 - 31.12.2021

Kursavgift

75€. Öppna YH är avgiftsfritt för arbetslösa och permitterade fram till och med 31.12.2020, personal på Novia, Novias egna studerande, beväringar och andra stadiets studerande. I övriga fall kostar Öppna YH 15€/sp. Se information om kostnader och fakturering på: https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh