Grunder i sociologi, distanskurs, 5 sp

Kurskod: SO20SAP7

Kursen går helt på distans och närmare information samt länkar fås av lärare efter sista anmälningsdag, 28.9.2020


Kursnamn: Grunder i sociologi, 5 sp


Kursen kompetensmål
Studerande

  • känner till sociologins centrala teoretiska och begreppsliga perspektiv
  • kan tolka och förklara förhållandet mellan individ och samhälle ur ett sociologiskt perspektiv
  • känner till aktuell sociologisk forskning

Kursens innehåll:

  • Centrala sociologiska begrepp och teorier
  • Sociologins klassiker
  • Sociologins forskningsområden
  • Relationen mellan människan och samhället
  • För samtiden centrala teman


Kursens inledning och avslutning: 5.10 - 15.12.2020
Kursansvarig/kontaktuppgifter:
Lilian Nordell, lilian.nordell@novia.fi

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

05.10.2020 - 15.12.2021

Kursavgift

75€. Öppna YH är avgiftsfritt för arbetslösa och permitterade fram till och med 31.12.2020, personal på Novia, Novias egna studerande, beväringar och andra stadiets studerande. I övriga fall kostar Öppna YH 15€/sp. Se information om kostnader och fakturering på: https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh