Att främja ungas påverkningsmöjligheter, 5 sp


(VAL20013-3002) Kurs: Att främja ungas påverkningsmöjligheter, 5 sp

Förverkligas som Öppen YH-kurs

Kursens lärandemål
- är förtrogen med delaktighet som begrepp och princip i arbetet med unga
- har kunskap i juridiska grunder för ungas delaktighet
- kan tillämpa delaktighetsfrämjande metoder i arbetet med unga
- implementerar ett delaktighetsfrämjande förhållningssätt i arbetet med unga


Förkunskapskrav
Inga förhandskunskapskrav


Studieperiodens (kursens) innehåll
Delaktighet
Gemenskap
Påverkan
Inflytande
Skendelaktighet
Demokrati
Medborgarskap
Dialog
Feedback
Delaktighetsfrämjande metoder
Forum och kanaler för delaktighet


Workshop 1 sp

Bedömningskriterier
- Teoripresentationernas relevans i förhållande till workshopens rubrik
- Tydlighet
- Teoretisk fördjupning
- Övningarnas relevans för workshopens syfte
- Pedagogiskt upplägg
- I vilken mån deltagarna får vara aktiva under workshopen
- Workshopledarnas engagemang

Bedöms med skalan GK/UK
Alla grupper och läraren ger feedback


Handbok för delaktighetsfrämjande arbete med unga, 2 sp

Bedömningskriterier
- Att skribenterna har följt anvisningarna
- Teoriernas och övningarnas relevans för temat och syftet
- Tydlighet
- Användbarhet
- Överskådlighet
- Visuell framtoning

Bedöms med skalan 0-5
Kort skriftlig feedback på Moodle


Fackuppsats om delaktighet bland unga, 2 sp

Bedömningskriterier
- Att skribenterna har följt anvisningarna
- Källornas relevans och aktualitet
- Innehållets teoretiska fokus och fördjupning
- Uppsatsens struktur
- Tydlighet
- Resonemangens logik
- I vilken mån skribenten visar att hen har utvecklat en fördjupad förståelse för temat delaktighet bland unga

Bedöms med skalan 0-5
Kort skriftlig feedback på Moodle.

 

 Tidpunkt: 22.10-3.12.2020

 

Onlineträffar kl. 16.30-18.00 den 22.10, 29.10, 5.11, 12.11, 19.11, 26.11, 3.12

 

Anmälningstid: 27.8-15.10.2020

 

Kursansvarig: Carolina Silin, carolina.silin(at)novia.fi

 

 

Förfrågningar om anmälan:

Anita Kronqvist

anita.kronqvist(at)novia.fi

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

22.10.2020 - 03.12.2020

Kursavgift

75,00 €