Globalisering, Nätverk och Makroekonomi, 4 sp

Kursstart 25.9 men det går att komma med i ett senare skede

Målgrupp:
Kunskap motsvarande ingenjörsstuderande åk 2 och uppåt

Innehåll:

 • Globaliseringen som fenomen, dess inverkan på ett lokalt eller nationellt företags
  verksamhetsförutsättningar och ingenjörens arbete.
 • Globala företags och nationalstaternas förändrade roller i världssamfundet.
 • Produktion, och marknadsföring i ett globalt företag.
 • Individuella möjligheter i en global ekonomi.
 • Att leda med ett globalt tänkesätt.
 • Personliga nätverk, företag i nätverk, intresseorganisationer och andra nätverk.
 • Ansvarsfrågor i en global ekonomi.
 • Ledarskapets förändrade arbetsmiljö, distansteam, globala team och företagsförvärv.
 • Makroekonomins grundbegrepp och centrala teorier.

 

Studiemetod:
Kursen kan studeras via närstudier på Campus Vasa aternativt på distans.

Efter att du anmält dig, Kontakta Roger Nylund för att diskutera din studiemetod:

roger.nylund@novia.fi, 050-5272281

 

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

25.09.2020 - 16.12.2021

Kursavgift

Kursavgiften är 60 € Öppna YH kostar 15e/sp, alt 100€ för hela terminen. Meddela om du även deltar i någon annan kurs. Är du arbetssökande, beväring eller Novia personal går du avgiftsfritt.