Kurser inom Visuellt arbete för YA, hösten 2020 och våren 2021

Dethär är kurser för dig som studerar på YA.

 

Kurserna är:

Kreativt skrivande 19.11.2020- 17.12.2020, årskurs 2 och 3

Genusperspektiv på konsten 12.1.2021 – 21.1.2021, årskurs 1 

 

 

Lärare och kontaktperson Ingela Bodbacka-Rak

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 19.11.2020 - 31.12.2020
VT 01.01.2021 - 31.07.2021


Kursavgift

Ingen kursavgift för andra stadiets studerande

Plats