Projektarbete inom social- och hälsovård, 2 sp

Projektarbete inom social och hälsovård, 2 sp, distansundervisning via Öppna YH

Kursens kompetensmål: 
Studerande

- kan använda projektrelaterad terminologi
- kan beskriva projektarbetets olika skeden
- känner till metoder och verktyg inom projektarbete
- har en inblick i projektledning och kommunikation i projekt
- har förståelse för projektarbete inom social- och hälsovård

 

Målgrupp: Personal inom social- och hälsovård

Kursens innehåll:

Grunderna i projektarbete
- Terminologi
- Projektets olika skeden: Förberedelse, genomförande, utvärdering

Projektarbete
- Projektplan och ansökan
- Metoder och verktyg
- Uppföljning och rapportering

Projektledning
- Projekthantering
- Att leda projekt framgångsrikt
- Ledarskap och kommunikation i projekt (samarbeten)

Projektarbete inom social-och hälsovård
- Praktiskt projektarbete och arbetsmetoder


Individuella inlämningsuppgifter, grupparbete i form av diskussion i forum.

Genomförs virtuellt med en inledande (valbar) träff via Teams.


Kursen inleds 1.12.2020 och pågår under december och januari, sista inlämningsdagen för uppgifter är 15.2.2021.

 

Utbildare: Annika Wentjärvi, forskningsledare, Yrkeshögskolan NoviaKursens inledning och avslutning: 1.12.2020 – 31.1.2021

 

Anmälningstid fram till 24.11.20


Mer information av:
Fortbildningsplanerare Nanette Westergård-Sjölund, nanette.westergård-sjolund(at)novia.fi

 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

HT 01.12.2020 - 31.12.2020
VT 01.01.2021 - 31.01.2021


Kursavgift

15 euro per studiepoäng eller max 100 euro per termin. Permitterade och arbetslösa betalar ingen avgift fram till årets slut

Plats

NOVIA - VIRTUELL
00000 VIRTUELL