Allmän energiteknik, 3 sp

Allmän energiteknik, 3 sp

 

Målgrupp:
Alla intresserade.
Denhär kursen lämpar sig även för andra stadiets studerande.

 

Innehåll:

·        Energikällor och energianvändning
·        Energiteknisk apparatur
·        Energiomvandling, -lagring och -transport
·        Bränslen och förbränningsteknik
·        Värmesystem
·        Motorer och andra värmemaskiner
·        Elkraft och elmaskiner
·        Elproduktion
·        Hållbarhets- och miljöaspekter på energiproduktion
·        Energiekonomi

 

Tider:
Kursen startar 2.11.2020 och är helt och hållet en Moodle kurs.
Sista anmälningsdag 28.10 och efter detta får anmälda information från lärare.

Språk:
Föreläsningar på svenska. Skriftligt material är till 70% på engelska och 30% på svenska.

Förkunskaper:
Inga egentliga förkunskaper inom ämnet.
Matematiska kravnivån ligger på motsvarande gymnasienivå.
För att kunna genomföra kursen behöver studerande Officepaketet eller motsvarande samt vara förtrogen med Moodle.

Genomförande av kurs:
Kursen går helt och hållet på Moodle och kan göras vid de tidpunkter som passar den studerande.
Inlämningsuppgifter i anslutning till varje lektion.

Kontaktperson:
Mats Borg, mats.borg@novia.fi, 050-3210955

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

02.11.2020 - 13.12.2020

Kursavgift

45€, Öppna YH avgiften är 15€/sp, för terminsavgiften 100€ kan du studera så mycket du vill under året. Arbetslösa studerar gratis till och med 31.12.2020. Novia personal och studerande deltar även gratis. För eventuella frågor, kontakta oppnayh@novia.fi