Byggnadsstatik 1, 3 sp

Byggnadsstatik 1

 Målgrupp:
Intresserade av byggnads- och samhällsteknik samt energiteknik.

 Förkunskapskrav:
Matematikkursen Funktioner och ekvationer 1, eller motsvarande kunskaper.

Innehåll:

  • Konstruktionstyper & belastningar
  • Kraft, moment, kraftsystem
  • Jämviktsvillkor, stödreaktioner
  • Fackverk

 

Tidtabell samt kriteria att kunna delta i kursen:

Föreläsningarna inleds tisdag 27.10 kl. 12.15 och hålls därefter tisdagar kl. 12.15-14.45 samt onsdagar 10-11.30 vecka 44-51.
Obs: ti 10.11 kl. 14-15.30.
Föreläsningarna kommer att hållas på distans på WebEx.
Adressen är: https://novia.webex.com/join/towe.andersson

Vi följer gemensamma spelregler för undervisning på distans.
Alla som deltar i kursen ska kunna se och prata med varandra hela tiden.
Detta innebär att studerande bör ha tillgång till internet, webkamera och headset alt. högtalare och mikrofon.

Tentamen hålls torsdagen den 8.12 kl. 12.15-15.30.
Datum för omtentamen har inte bestämts.
Studerande som önskar göra omtentamen meddelar om detta senast 16.12, varefter 1-2 omtentamenstillfällen kan hållas.

 Kursutvärdering och tentamensgenomgång hålls tisdag 15.12 kl. 12.15-13.00.

Yrkeskunskaper som övas:

  • Att kunna presentera sina beräkningar
  • Att känna ämnesområdets begrepp och terminologi
  • Att söka lämpliga källor för att utvidga sin kunskap inom området

 

Studiematerial:

  • Langesten Bengt, Byggnadskonstruktion 1, Byggnadsstatik
  • Föreläsningsanteckningar och -material
  • Rakentajain kalenteri/Byggnadskalendern

Bedömningsmetoder och -grunder:

För att får rätt att delta i tentamen krävs att den studerande har 50% av uppgifterna vid de obligatoriska studenträkneövningarna lösta samt varit närvarande och förberedd att presentera dessa vid de tillfällen som är utmärkta i
veckoplanen.
Kursvitsordet baseras på tentamensresultat.

 

Kontaktperson och lärare :
Towe Andersson, E-post: towe.andersson@novia.fi, tel.: 044 4498261.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

27.10.2020 - 08.12.2020

Kursavgift

45€, Öppna YH avgiften är 15€/sp, för terminsavgiften 100€ kan du studera så mycket du vill under året. Arbetslösa studerar gratis till och med 31.12.2020. Novia personal och studerande deltar även gratis. För eventuella frågor, kontakta oppnayh@novia.fi