FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP & ENTREPRENÖRSKAP, 3 sp

Kursen erbjuds fackförbundet  PRO:s medlemmar.
Vänligen skriv in i din anmälan att du tillhör PRO

Studier sker inom ramen för för Öppna YH vid Novia.
Novias egna studerande anmäler sig via peppi.

Campusonlinestuderande använder även samma anmälningslänk.
Vi ber dig vänligen använda din egen skolas email adress.

 

FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP & ENTREPRENÖRSKAP 3 sp


Idag handlar det mesta om förändringsledarskap - det är egentligen en
förutsättning för gott ledarskap.
I tider när ovisshet är utmanande behöver ledare besitta grundkompetenser
där beredskap till att kunna förändra inkluderas.
Att vara entreprenör idag handlar om ett sätt att verka och jobba.
Entreprenörskap är en
kompetens som blir allt mera eftertraktad på arbetsmarknaden.

Kursen bringar förmågan, kunskapen och viljan till förändringsledarskap,
entreprenörsanda och innovationer framåt.


Efter genomgången kurs har studerande erhållit följande kompetenser:
● Känner teorier om förändringsarbete och kan tillämpa och utvärdera dem i
tjänsteutveckling inom välfärdssektorn
● Kan identifiera och beskriva exempel på sociala innovationer och
entreprenörskap i välfärdssektorn samt analysera entreprenörskapets roll i
förändringsarbete.


Examinationsform och bedömningskriterier:
● Individuella uppgifter per modul på MOODLE
● Digitala träffar och samtal

 

Tidtabell för digitala träffar via Zoom

11.3 kl 13.30-16

19.3 kl 10-12

22.3 kl 15-17

 

OBS! Information om kursen sänds till studerande efter sista anmälningsdag.

 

Kurslärare: Anna Bertills, kommunikatör, Bertills & Ljung

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

11.03.2021 - 31.05.2021

Kursavgift

Kursen är kostnadsfri för studerande från andra högskolor. Öppna yh avgiften är 45 euro (15 euro/sp) och den faktureras via online länk efter kursstart. angående öppna yh avgiften se närmare här: https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/