Delkurs: Intern redovisning och budgetering (FEKÅ19LF02)

Kursen pågår: 8.1.21-31.3.21

Kursstart: 8.1.21 kl 14-17

 

Kursansvarig: Rolf Gammals

Kursen ingår i Etappvis till tradenom, Öppna YH, våren 2021

 

Mål:

Studerande:

- förstår grundförutsättningarna för en lönsam affärsverksamhet.

- kan uppgöra grundläggande bidragskalkyler och kalkylera fram relevanta nyckeltal.

- känner till principerna för kostnadsbaserad, konkurrentbaserad och kundbaserad prissättning.

- förstår budgeteringens roll i verksamhetsplaneringen.

- kan uppgöra och analysera resultat-, likviditets- och balansbudget.

Kursinnehåll:

Teori och räkneuppgifter i kostnadskalkylering

-täckningsbidragskalkyl

-resultatdiagram (nollpunktsanalys)

-nyckeltal

-lageromsättning

-prissättning

-kostnadskalkyler

Budgetering

- kan uppgöra och analysera resultatbudget och likviditetsbudget

- förstår budgeteringens roll i verksamhetsplaneringen

 

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

08.01.2021 - 31.03.2021

Kursavgift

Avgiften för Öppna YH är 15€/sp, alternativt 100€ för hela terminen. Undantag gäller högskolestuderande, Novias egen personal samt beväringar som studerar kostnadsfritt.

Plats