Delkurs: Suomi (FEV18KO02)

Kursen pågår: 15.1.21-12.3.21

Kursstart: 15.1.21 kl. 14-17

Kursansvarig: Emilia Vikfors

Mål:

Ett gott allmänt ordförråd

Att behärska den centrala grammatiken

Att förstå allmänna finska texter (faktatexter, artiklar osv.)

Att förstå och kunna skriva vardagslivets brev och meddelanden

Att muntligen klara av vardagliga situationer

 

Innehåll:

Repetition av den centrala grammatiken

Skola och studier

Arbetsliv

Miljö

Vardagliga situationer

 

Förkunskapskrav:

Andra stadiets lärokurs, eller motsvarande.

Utgångsnivån är B1 vilket motsvarar C i lång finska (A-finska) eller M i kort finska (B-finska) i studenten.

För bedömningen av kunskaper i finska som andra inhemska används Gemensam europeisk referensram för språk (CEFR). Nivå B1.1 och B1.2 anger nöjaktiga kunskaper (vitsorden 1–3) och nivå B2 eller högre anger goda kunskaper (vitsorden 4–5). För att utföra kursen med godkänt vitsord (vitsordet 1) bör den studerande uppvisa sådana kunskaper som krävs för nivå B1.1.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

15.01.2021 - 12.03.2022

Kursavgift

Avgiften för Öppna YH är 15€/sp, alternativt 100€ för hela terminen. Undantag gäller högskolestuderande, Novias egen personal samt beväringar som studerar kostnadsfritt.

Plats