Delkurs: Marknadsrätt (FEV18JU04)

Kursen pågår: 26.3.21 - 28.5.21

Kursstart: 26.3 kl. 14-17

Kursansvarig: Anna Lönngren

Mål:

- Känner till lagstiftning som reglerar konsumentens rättigheter och skyldigheter

- Känner till hur marknadsföring regleras i rättsordningen

- Känner till grunderna i konkurrensrätt

- Känner till grunderna i immaterialrätt

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

26.03.2021 - 28.05.2021

Kursavgift

Avgiften för Öppna YH är 15€/sp, alternativt 100€ för hela terminen. Undantag gäller högskolestuderande, Novias egen personal samt beväringar som studerar kostnadsfritt.

Plats