Att leda kundrelationer, 5 sp

 

Kursstart: 19.3.21 kl. 14-17 via Webex/Teams
Deltagare får information efter sista anmälningsdag och före kursstart.

 

Mål:
Studerande:
- vet hur man tillämpar teoretiska modeller och processer för utveckling av kundrelationer.
- kan analysera och utveckla kundlönsamhet.
- förstår vikten av att använda informationssystem för att hantera kundrelationer.
- kan utveckla ett kundfokuserat värdeerbjudande.

Innehåll:
- Kundresan
- Kundprofilering
- CRM
- Salesfunnel
- Stamkundsprogram
- Content marketing
- Inbound marketing

Kursen pågår: 19.3.21-28.5.21

 

Kursansvarig: Annemari Andrésen

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

19.03.2021 - 28.05.2021

Kursavgift

Campusonlinestuderande avgiftsfritt. Avgiften för Öppna YH är 15€/sp, alternativt 100€ för hela terminen. Undantag gäller högskolestuderande, Novias egen personal samt beväringar som studerar kostnadsfritt. Arbetssökande och permitterade studerar även gratis inom öppna yh.