LEDARSKAP/Lean och Service Design 5 sp, Ekonomisk styrning och uppföljning, 5 sp

LEDARSKAP INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD.

Via Öppna YH vid Novia kan du studera Ledarskap inom social- och hälsovård, totalt 30 sp. Kurserna kan också läsas som enskilda kurser. Två kurs per termin fram till 30 sp.

Målgrupp: Blivande ledare inom social- och hälsovård. Personer som arbetar med förmansuppgifter och vill utveckla sitt kunnande inom ledarskapsområdet.

Personer som har avlagt yh- examen kan tillgodoräkna delar av studierna vid eventuella högre yrkeshögskolestudier vid Yrkeshögskolan Novia.

Våren 2021:

Delkurs 1: Lean och Service Design, 5 sp Datum: Start 27.1.21 klockan 9.00, 8.2, 9.2 samt 16.2.

Kurskompetenser:

Lean

Kunskaper i Lean filosofi och principer

Kunskaper för att lokalisera och identifiera processer, analysera dem och kunna ge förslag till förbättringsåtgärder

Förmåga att visuellt illustrera processer, det nuvarande läget och utifrån den bilden göra ett framtida scenario

Kunskaper i principer för visuell daglig ledning och styrning

Kurskompetenser:

Service design

Kunskaper i Service Design i social och hälsovårdskontext , terminologi, ide och metoder

Kunskaper i  service design processen inom social och hölsovård

Förstå vikten av  att delta i interprofessionellt samarbete och initiera utveckling patient/klientcentrerad service inom social- och hälsovård

Kunskaper att i framtiden  utveckla klientcentrerad service med hjälp av servicedesign tänket på egen arbetsplats

 

Föreläsare: Fortbildningsplanerare Carina Gädda och lektor Sirkku Säätelä

 

Delkurs 2: Ekonomisk styrning och uppföljning, 5 sp OBS! Vi byter namn på delkurs 2 till

Budgetering, strategisk ledning och uppföljning SHV20UL03, 5 sp,

Kurstid: 22.4-31.5.2021. Kursintro i klass/distans 22.4.2021 kl. 13-16 + seminarier i Vasa den 21.5.2021 kl. 9-12 och i Åbo den 21.5.2021 kl. 13-16, kursansvarig Maria Westerlund 

Kursens innehåll:
Social- och hälsovårdslagstiftning
Social- och hälsovårdsekonomi
Budgetering
Konkurrenslagstiftning

Studerande:
Har fördjupade insikter i lagstiftning beträffande social- och hälsovård
Förstår social- och hälsovårdens ekonomi som en del av samhällsekonomin och organisationens verksamhet
Beskriva budgeteringens och budgetuppföljningens grundläggande idé
Förklara samband mellan verksamhet och budget
Har utökade insikter i konkurrensutsättning inom offentlig och privat social- och hälsovård

 

Anmälan senast: 13.1.21

Pris: 100 euro för båda kurserna eller 15 euro per studiepoäng.

 

Förfrågningar om kurserna: Fortbildningsplanerare Carina Gädda, carina.gadda[at)novia.fi eller Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen[at)novia.fi

 

Förfrågningar om anmälan: kurskoordinator Ann-Sofi Storbjörk, ann-sofi.storbjork(at)novia.fi, tfn 0445123201

 

Kostnadsfri utbildning för permitterade eller arbetslösa.

 

Planering för hösten 2021 ingen anmälning nu:

Självledarskap 5 sp

Förändringsledarskap och entreprenörskap 5 sp

Planering för våren 2022, ingen anmälning nu:

HR-management och entreprenörsskap, 5 sp

Perspektiv på mångprofessionell social- och hälsovård, 5 sp

                                                                               

 

 

 

 

                                                         

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

27.01.2021 - 31.07.2021

Kursavgift

100,00 €

Plats