LEDARSKAP/Lean och servicedesign 5 sp, Ekonomisk styrning och uppföljning, 5 sp

LEDARSKAP INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD.

Via Öppna YH vid Novia kan du studera Ledarskap inom social- och hälsovård, totalt 30 sp. Kurserna kan också läsas som enskilda kurser. Två kurs per termin fram till 30 sp.

Målgrupp: Blivande ledare inom social- och hälsovård. Personer som arbetar med förmansuppgifter och vill utveckla sitt kunnande inom ledarskapsområdet.

Personer som har avlagt yh- examen kan tillgodoräkna delar av studierna vid eventuella högre yrkeshögskolestudier vid Yrkeshögskolan Novia.

Våren 2021:

Delkurs 1: Lean och servicedesign, 5 sp Datum: Start 27.1.21, 8.2, 9.2 samt 16.2.

Föreläsare: Fortbildningsplanerare Carina Gädda och lektor Sirkku Säätelä

Delkurs 2: Ekonomisk styrning och uppföljning, 5 sp

 

Pris: 100 euro för båda kurserna eller 15 euro per studiepoäng.

 

Förfrågningar om kurserna: Fortbildningsplanerare Carina Gädda, carina.gadda[at)novia.fi eller Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen[at)novia.fi

 

Förfrågningar om anmälan: kurskoordinator Ann-Sofi Storbjörk, ann-sofi.storbjork(at)novia.fi, tfn 0445123201

 

Planering för hösten 2021 ingen anmälning nu:

Självledarskap 5 sp

Förändringsledarskap och entreprenörskap 5 sp

Planering för våren 2022, ingen anmälning nu:

HR-management och entreprenörsskap, 5 sp

Perspektiv på mångprofessionell social- och hälsovård, 5 sp

                                                                               

 

 

 

 

                                                         

 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

27.01.2021 - 31.07.2021

Kursavgift

100,00 €

Plats