Grunder i socialpedagogik, 3 sp

Kursen ingår i socionomutbildningen våren 2021 och ett visst antal deltagare kan på detta sätt  anmäla sig som icke-examensstuderande via Öppna YH.

 

Grunder i socialpedagogik, 3 sp
(SO20SOP1)


Kurstid: 4.1-7.2.2021 OBS! För Öppna YH studerande utan Novia användaravtal och lösen öppnas kursen 6.1.

Distanskurs på Moodle

Förkunskaper:
Inga

Kursens mål:
Studerande

  • förstår de mest centrala teorierna och verksamhetsprinciperna inom socialpedagogiken
  • kan reflektera kring hur värdegrunden, valet av mål och arbetssätt påverkar arbetets karaktär och resultat

 

 Innehåll:

  • Socialpedagogikens utvecklingslinjer och uppgifter
  • Socialpedagogikens centrala begrepp och verksamhetsprinciper
  • Den socialpedagogiska verksamhetens tre inriktningar
  • Socialpedagogikens verksamhetsområden
  • Socialpedagogikens värdegrund

 

 

 Kursansvarig: Carolina Silin, carolina.silin@novia.fi

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

06.01.2021 - 31.05.2021

Kursavgift

45 €. Öppna YH är avgiftsfritt för arbetslösa och permitterade fram till och med 31.12.2021, personal på Novia, Novias egna studerande, beväringar och andra stadiets studerande. I övriga fall kostar Öppna YH 15€/sp. Se information om kostnader och fakturering på: https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh

Plats

Virtuell kurs - Virtuell kurs
00000 Virtuell kurs