Socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer, 5 sp

Kursen ingår i socionomutbildningen våren 2021 och ett visst antal deltagare kan på detta sätt  anmäla sig som icke-examensstuderande via Öppna YH.

Socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer, 5 sp
(SO20SOP4)


Kurstid: 14.1-18.4.2021

Närstudier i Åbo:
14.1 kl. 13.15-16 
15.1 kl. 8.15-12
18.2 kl. 13.15-16
25.3 kl. 8.15-16

 

Förkunskaper:
Inga

 

Kursens målsättning:

Studerande

 • kan tillämpa socialpedagogikens verksamhetsprinciper i arbete bland barn och familjer
 • kan planera, förverkliga och utvärdera socialpedagogisk verksamhet med barngrupper
 • har kunskap om barns och familjers livsvillkor, resurser och behov av stöd i vardagen
 • kan stöda utvecklingen och främja delaktighet bland barn och familjer genom att tillämpa resursförstärkande metoder

 

Innehåll

 • Tillämpning av socialpedagogiska teorier i arbete med småbarn och barn i skolåldern samt med deras föräldrar
 • Barnet och barndomen
 • Barncentrering, barnsyn och barns syn
 • Föräldraskap och familj
 • Tidig anknytning
 • Resurser och utmaningar i barnfamiljens vardag
 • Förebyggande familjearbete
 • Barn- och familjerätt
 • Serviceformer för barn och familjer
 • Systemisk orienteringsgrund
 • Delaktighetsfrämjande arbetssätt
 • Resursförstärkande arbetssätt
 • Planering, genomförande och utvärdering av barn- eller familjeverksamhet

 

Kursansvarig: Carolina Silin, carolina.silin@novia.fi

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

14.01.2021 - 31.05.2021

Kursavgift

75€. Öppna YH är avgiftsfritt för arbetslösa och permitterade fram till och med 31.12.2021, personal på Novia, Novias egna studerande, beväringar och andra stadiets studerande. I övriga fall kostar Öppna YH 15€/sp. Se information om kostnader och fakturering på: https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh

Plats

NOVIA - ÅBO
00000 Åbo