Socialpedagogiskt arbete bland unga, 5 sp

Kursen ingår i socionomutbildningen våren 2021 och ett visst antal deltagare kan på detta sätt  anmäla sig som icke-examensstuderande via Öppna YH.

 

Socialpedagogiskt arbete bland unga, 5 sp
(SO20SOP6)

Kurstid:
20.2-7.5 2021

Närstudier i Åbo:
20.2 kl. 9-15 
26.3 kl. 8-16
6.5 kl. 14-16
7.5 kl. 8-12

 

Inga förkunskaper krävs.

 

Kursens mål:
Studerande

 • har kunskap om ungas livsvillkor, resurser och stöd i vardagen
 • har kunskap om det sociala ungdomsarbetets former
 • kan tillämpa socialpedagogikens verksamhetsprinciper i arbete bland unga
 • kan planera, förverkliga och utvärdera socialpedagogisk verksamhet för unga
 • kan stöda utvecklingen och främja delaktighet bland unga genom att tillämpa resursförstärkande metoder

 

Innehåll

 • Ungdom som fenomen
 • Ungas identitetsutveckling
 • Ungas livsvillkor
 • Det socialpedagogiska ungdomsarbetets former
 • Ungdomslagen, delaktighet
 • Digitalisering och sociala medier
 • Lösningsfokuserade samtal med unga
 • Kulturella uttryck
 • Sexualhandledning
 • Planering, förverkligande och utvärdering av socialpedagogisk verksamhet för unga

 

Sista anmälningsdag: 12.2.21

 

Lärare och kontakt: Peter Edelsköld, peter.edelskold@novia.fi

 

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

20.02.2021 - 31.07.2021

Kursavgift

75 euro. Öppna YH är avgiftsfritt för arbetslösa och permitterade fram till och med 31.12.2021, personal på Novia, Novias egna studerande, beväringar och andra stadiets studerande. I övriga fall kostar Öppna YH 15€/sp. Se information om kostnader och fakturering på: https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh

Plats

NOVIA - ÅBO
00000 Åbo