Beroendeproblematik och behandlingsinsatser för unga, 5 sp

Kursen ingår i socionomutbildningen våren 2021 och ett visst antal deltagare kan på detta sätt  anmäla sig via Öppna YH.

OBS! Examensstuderande vid Novia anmäler sig direkt via Peppi för att få deltagande godkänt av lärare.

 

Beroendeproblematik och behandlingsinsatser för unga, 5 sp
(VAL20012-3002)

Kurstid: 22.04-11.06.2021

Onlineträffar (4 st):
22.04 kl 15.15-17
6.05 kl 15.15-17
20.05 kl 15.15-17
10.06 kl 15.15-18

 

Inga förkunskaper krävs.

 

Kursens mål:
Studerande

  • har insikt i aktuell forskning om riskbruk, missbruk och beroende bland unga
  • har kunskap i aktuella trender och dess risker inom beroendeproblematikens område
  • kan upptäcka och bedöma behovet av behandlingsinsatser för unga
  • kan handleda unga i missbrukarvårdens servicesystem
  • har ett professionellt förhållningssätt till beroendeproblematik och unga

 

Innehåll:

  • från riskbruk till beroende, missbrukskarriären hos unga
  • ungas attityder och tillgänglighet till alkohol, droger och spel
  • beroendetrender med fokus på unga i Finland, Norden och globalt
  • förebyggande arbetssätt, kartläggning och behandlingsinsatser vid kemiskt och icke-kemiskt beroende

 

Sista anmälningsdag: 15.4.21

 

Kursansvarig: Johanna Wikgren-Roelofs, johanna.wikgren-roelofs@novia.fi

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

22.04.2021 - 31.07.2021

Kursavgift

75 euro. Öppna YH är avgiftsfritt för arbetslösa och permitterade fram till och med 31.12.2021, personal på Novia, Novias egna studerande, beväringar och andra stadiets studerande. I övriga fall kostar Öppna YH 15€/sp. Se information om kostnader och fakturering på: https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh