Klientarbete och servicehandledning, 5 sp

Kursen ingår i socionomutbildningen våren 2021 och ett visst antal deltagare kan på detta sätt  anmäla sig som studerande via Öppna YH.

Klientarbete och servicehandledning, 5 sp
(SO20SOS2-3001)

Kurstid: 8.5-9.6.20

Närstudier i Åbo:  
8.5 kl. 9-15
3.6 kl.10.15-17
4.6 kl.8.15-15

 Inga förkunskaper krävs.


Kursens mål:

Studerande

 • har kännedom om klientgrupper i behov av social servicehandledning och social rehabilitering
 • kan arbeta med klientprocesser, kartläggning av stödåtgärder och serviceplanering
 • har kunskap i strukturerad dokumentering inom socialvården
 • kan på ett delaktighetsfrämjande sätt bemöta och handleda individer och grupper i behov av social servicehandledning och social rehabilitering

 

Innehåll:

 • Begrepp och teoretiska referensramar
 • Central lagstiftning, servicesystem och sociala förmåner
 • Service- och klientplaner
 • Klientprocessen
 • Kartläggning av servicebehov (ICF)
 • Principer för strukturerad dokumentering
 • Klientrelaterad intressebevakning och förmyndarskap
 • Yrkesroll och personlig professionalitet
 • Kommunikation och samtalsteknik
 • Klientcentrerat, resursförstärkande och delaktighetsfrämjande arbetssätt
 • Relations- och handledningskompetens

 

Sista anmälningsdag: 30.4.21

 

 Kursansvarig: Janina Dahla,  janina.dahla@novia.fi

 

Utvärdering tillsammans med andra yrkeshögskolor. Som bilaga finns enbart Novias utvärdering av den utvärderingen. 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

08.05.2021 - 31.07.2021

Kursavgift

75 euro. Öppna YH är avgiftsfritt för arbetslösa och permitterade fram till och med 31.12.2021, personal på Novia, Novias egna studerande, beväringar och andra stadiets studerande. I övriga fall kostar Öppna YH 15€/sp. Se information om kostnader och fakturering på: https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh