Företagshälsovårdarutbildning, 15 sp samt socionomer, 2 sp

 

Utbildningen ger behörighet att fungera som företagshälsovårdare enligt Arbetshälsolagen och statsrådets förordning (708/2013)

Utbildningen riktar sig till personer med hälsovårdarexamen. Arbete inom företagshälsovården ses som en fördel.

Tvåspråkig utbildning i form av 14 närundervisningsdagar, ca 2 dagar per månad, nätbaserad undervisning samt självständiga studier.

Utbildningen ordnas 30.9.2021 - 8.4.2022 i ett samarbete med det nationella yrkeshögskolenätverket och Institutet för Hälsa och Välfärd.

Plats: Wolffskavägen 31. Campus Vasa, samarbete Novia/Vamk, VASA

Närstudiedagarna är

30.9.-1.10.2021

28.-29.10.2021

25.-26.11.2022

20.-21.1.2022

17.-18.2.2022

17.-18.3.2022

7.-8.4.2022

 

För socionomerna ( 3 års erfarenhet krävs) gäller följande närstudiedagar för 2 sp:

30.9.2021

1.10.2021 (4 timmar)

29.10.2021 (4 timmar)

20.1.2022 (4 timmar)

17.2.2022

8.4.2022

  

Pris: 3 400 euro moms 0 % ( 15 sp)

Pris: 750 euro för socionomkurs 2 sp. Förverkligas ifall utbildningen på 15 sp kommer igång.

Tilläggsstudiepoäng 250 euro per studiepoäng (0 moms)

Anmälningstid senast 31.8.2021

Förfrågningar: Fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen@novia.fi, tfn +358504784679

Koulutus on kaksikielinen. Koultus toteutetaan yhteistyössä Vaasan Ammattikorkeakoulun (VAMK)kanssa. Kyselyt: Anne Puska , anne.puska@vamk.fi, puh+358405395943, sanna.saikkonen@vamk.fi, puh +358406386108

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

30.09.2021 - 08.04.2022

Kursavgift

Pris: 3 400 euro ( 0 moms), 15 sp Pris: 750 euro ( 0 moms) för socionomkurs 2 sp. Förverkligas ifall utbildningen på 15 sp kommer igång. Tilläggsstudiepoäng 250 euro per studiepoäng ( 0 moms) Annulleringsvillkor Anmälan är bindande. Anmälan kan annulleras kostnadsfritt senast 14 dagar före kursen. Därefter debiteras 50 % av deltagaravgiften. Om man uteblir utan att anmäla om det senast 7 dagar på förhand, faktureras hela avgiften. Vid förhinder kan deltagaren bytas ut kostnadsfritt. Bytet bör meddelas till kontaktpersonen i förhand.

Plats

Novia - Campus Vasa, Alere - *Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa