Service design för utveckling av turism i skärgården, 5 sp

Service design för utveckling av turism i skärgården, 5 sp

 

Allmänt om innehållet:

Kustområdet och skärgården hör till de främsta besöksmålen i Finland och är i behov av ständig utveckling.
Kursen utgår från Agenda 2030 och de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna av hållbar utveckling vid utvecklandet av turismnäringen.

Kursen använder sig av servicedesign som ett koncept i syfte att förnya servicekoncept/tjänster. Detta görs på de båda inhemska språken för att utveckla studerandes språkkunskaper.

Lärandemål

Studerande

  • Har ett fördjupat kunnande i skärgårdens och kustregionens särdrag som turistdestination
  • Känner till grunderna i Service Design och kan tillämpa dem för att utveckla hållbara och innovativa turismtjänster
  • Kan kommunicera på svenska och finska

Innehåll/Teman:

  • Särdrag och utveckling av kustturism/ skärgårdsturism

  • Service Design som ett verktyg för hållbar företagsutveckling

Förverkligande:
Studiehelheten förverkligas i elektronisk inlärningsmiljö (Moodle).
Introduktionsverkstad online via Teams
Individuell utvecklingsuppgift  (kan även bestå av smågruppsuppgifter), på svenska och finska.
Läsning av litteratur
Läsecirkel online via Teams
Reflektionspapper
Key Learning Note
 

Uppgifter och utvärdering:

Tema 1: Skärgårdens och kustregionens särdrag som turistdestination, 2 sp
Innehåll och uppgifter:
Litteraturläsning, reflektionspapper, läsecirkel. 
Diskussionen utförs på det egna modersmålet
 

Tema 2:  Service Design som ett verktyg för hållbar företagsutveckling, 3 sp
Innehåll och uppgifter:
Utvecklingsuppgift för ett företag i kust/skärgårdsregionen. Min 5 källor.
Skapa en Power Point/ Prezi (med ljudfil) över utvecklingsförslaget.
Möjlighet till individuell handledning.
Arbetet utförs på det egna modersmålet

 Key Learning Note
-
skriv en KLN som behandlar hela kursinnehållet.

Examination: Vitsord 0-5)

Mer information, samt lista över förslag på litteratur sänds till alla anmälda per mail efter sista anmälningsdagen.

 

Kontaktperson och lärare:
Anna-Karin Abrahamsson, anna-karin.abrahamsson@novia.fi 
Maria Engberg, maria.engberg@novia.fi

 

 

Kursspråk

Finska, Svenska

Tidpunkt

01.06.2021 - 31.08.2021

Kursavgift

Campusonline studerande kostnadsfritt. Öppna yh studerande 15€/sp, 75€, läs mer om kostnader inom Öppna YH via denna länk:https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/ Vid ev. frågor, vänligen kontakta oppnayh@novia.fi

Bilagor

flyer