Visuell kommunikation i arbetet med barn, 5 sp

Målgrupp:
Personer som arbetar med barn, eller har intresse för visuell kommunikation, visuell läskunnighet och barnkultur

 

Bakgrundskunskap:
Inga bakgrundskunskaper behövs (inte konstnärliga kunskaper eller större förmåga att teckna heller).
Ingen speciell programvara behövs annat än tillgång till Internet och en mobilkamera.

 

Innehåll:

  • Inblick i samtida barnkultur med fokus på grafisk design och illustration
  • Teorier om visuell kommunikation, design, utvecklingspsykologi och perception
  • Utförande av visuell analys av böcker, filmer och annat visuellt material riktat till barn
  • Design och skapande av eget visuellt material för barn i form av en förenklad version av en barnbok (dummy)

Mål:
Studerande

  • har kunskap om visuell kommunikation i barnkultur
  • känner till begreppen visuell kultur, grafisk design och illustration
  • kan utföra visuell analys
  • känner till grunderna i utvecklingspsykologi gällande barnets visuella perception
  • kan producera eget visuellt material till barn genom kreativ användning av bild och text

 

Kursspråk:
Svenska (en del kursmaterial på engelska)

Kursförverkligande:
Virtuellt på Moodle och teams

Utvärdering:
Kursen består av både teori och praktik.
Teoridelarna examineras med skriftliga inlämningsuppgifter som bedöms enligt skalan 0-5.
De praktiska delarna examineras med egna teckningar och skisser och ett större arbete där man skapar en miniatyrversion av en barnbok och presenterar den i Teams för andra deltagare.
De praktiska uppgifterna och presentationen bedöms enligt UK/GK.

 

Information inför kursstart fås via mail från läraren efter sista möjliga anmälningsdag, dvs 26.4.2021

Kontaktperson:
Jenny Wiik, jenny.wiik@novia.fi

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

03.05.2021 - 31.08.2021

Kursavgift

Campusonline studerande kostnadsfritt. Öppna yh studerande 75€, läs mer om kostnader inom Öppna YH via denna länk:https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/ Vid ev. frågor, vänligen kontakta oppnayh@novia.fi