Öppna YH-leden, Socionom (YH), Vasa

Öppna YH-leden inom utbildningen för Socionom (YH), Hälsa och välfärd, Vasa, dagstudier

Som ledstuderande deltar du i den dagliga undervisningen i enlighet med det schema som föreligger för utbildningen.

Efter att du avlagt dessa 30 sp har du möjlighet att söka in via separat ansökan.

 

De obligatoriska kurser som ingår i läroplanen är följande:

  1. Socialvård, 4 sp
  2. Klientarbete, 5 sp

Utöver detta 21 sp grund- eller yrkesstudier med ett medeltal på minst 2,5

Höstterminen inleds vid Novia 31.8.2020, då inleder även du som ledstuderande dina studier.

Närmare information, samt besked om antagning till leden, kommer fr.o.m v 31 (2-8.8.2021).
Antagningen till ledstudier sker i anmälningsordning.
Sista möjliga anmälningsdagen är 24.8.2021. Du kan anmäla dig och kan antas just före kursstart om det finns lediga platser eller om du vill få en köplats och är beredd att påbörja studier.

 

Viktig info om ledstudier finns här:
https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/oppna-yh-leden 

 

Har du frågor, sänd dem gärna till Oppnayh@novia.fi 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

30.08.2021 - 31.07.2022

Kursavgift

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår. Fakturering i två rater. OBS UNDANTAG! andra stadiets ledstuderande studerar gratis I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad. Om du av någon orsak avbryter dina studier vid årsskiftet bör du meddela detta i god tid. Fakturerade och betalda avgifter återbetalas inte. Väljer du att förlänga din studietid med ett år, så betalar du samma avgift för det andra året.