Krävande träkonstruktioner, 30 sp / Vaativat puurakenteet, 30 sp

Anmälan öppnas /Rekisteröinti avautuu 17.5.2021
Vi förbehåller oss rätten till små förändringar / Pidätämme oikeuden tehdä pieniä muutoksia.

Korkeakoulun opintohallinnolliset järjestelmät ja yleinen tieto ovat ruotsin- ja englanninkielisiä.
Esimerkiksi jatkokoulutuksia koskevat yleiset säännöt korkeakoulussamme löytyvät ainoastaan ruotsiksi ja englanniksi.

Suomenkielinen kuvaus selaamalla alaspäin 

 --------------------------------------

Krävande träkonstruktioner
Fortbildning i projektering av krävande och exceptionellt krävande träkonstruktioner

Mål för helheten
Fortbildningen omfattar 30 sp och totalt erbjuds 20 studieplatser. Dessa studier i kombination med lämplig högre högskoleexamen och arbetserfarenhet ger möjlighet att erhålla behörighet som projekterare för krävande och exceptionellt krävande projekteringsuppgifter av bärande träkonstruktioner.

 

Målgrupp för fortbildningen
Primär målgrupp är personer med avlagd ingenjörsexamen inom byggnadsbranschen.
Också med byggnadsarkitekt- eller byggmästarexamen kan man ansöka om studieplats.
Personer som saknar tillräckliga förkunskaper inom konstruktionsplanering och mekanik bör vara medvetna om att förberedande studier på egen hand kan bli nödvändiga.

Kriterier för antagning till fortbildningen
Krav:

- Högskole- eller annan tidigare motsvarande utbildning inom byggbranschen
- Individuellt motivationsbrev med motiveringar till att få delta i fortbildningen
-  cv

Meriterande:

- Arbetserfarenhet inom konstruktionsplanering (1 år: 3 poäng, 2 år: 6 p, 3 år el. mer: 9 p)
- Övrig arbetserfarenhet i branschen motsv. heltidsarbete (1 år: 1 p, 2 år: 2 p, 3 år el. mer: 3 p)

Ansökan om studieplats
Ansökningstid 17.5 – 23.6.2021
Ansökan görs på webben via denna webbbutik. Till ansökan bifogas CV och motivationsbrev. (ladda upp bilagor)

Beskrivning av studierna
Kursinnehållet fördelas utgående från krav på omfattning på studier inom byggteknik och projektering av träkonstruktioner för exceptionellt krävande konstruktioner, samt studiekrav inom byggnadsmekanik och byggnadsfysik, för att ha tillräcklig kompetens för exceptionellt krävande träkonstruktioner.

Fortbildningen uppfyller krav i Miljöministeriets anvisning om byggnadsprojekterares behörighet MM2/601/2015 och FISEs krav och kriterier för träkonstruktioner och bärande konstruktioner i trä samt byggnadsfysik.

Fortbildningen behandlar branddimensionering, förstyvning och ljudteknik i träkonstruktioner samt träbyggnaders klimatavtryck och livscykelberäkningar.

 

Plan för genomförandet

Hösten 2021:
- Rakenteiden mekaniikka 1 /Byggnadsmekanik 1 (5 sp)
- Puurakenteiden suunnittelu ja rakentaminen 1 /Träkonstruktioner: planering och konstruktion 1 (5 sp)

Våren 2022:
- Träkonstruktioner: planering och konstruktion 2 (5 sp)/Puurakenteiden suunnittelu ja rakentaminen 2 (5 sp)
- Byggnadsfysik (5 sp)/Rakennusfysiikka (5 sp)

Hösten 2022:
- Applied Structural Mechanics (5 op)
- Wooden Buildings: Climate Performance and Life Cycle (5 op)

Språk:
Finska och engelska. 
Övningsuppgifter kan även göras på finska, svenska och engelska.

Tid och utförande:
Studierna inleds 1.9.2021 och avslutas 31.12.2022.
Studierna är deltidsstudier och upplägget lämpar sig för studier vid sidan av arbete.
Undervisningen genomförs som distansstudier, bunden till tid men inte till plats.
Lektioner hålls en vardagseftermiddag i veckan (ca 15:00-18:00). Under den andra och tredje terminen ordnas eventuellt 1-2 närstudietillfällen (troligtvis fre-lö) per termin.

Studerande förväntas delta i undervisningen för att ha redskap att prestera kurserna.
Studerande behöver ha dator med dubbla skärmar, god internetförbindelse, webkamera, headset el. motsv. för att kunna medverka i undervisningen.

Fortbildningen är avgiftsfri och berättigar inte till studiesociala förmåner.

Fortbildningen finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Fortbildningen sker i nära samarbete med Ramboll och Sweco.

Kontaktperson:
Towe Andersson, towe.andersson(a)novia.fi

 

 --------------

 

Vaativat puurakenteet, 30 sp

Kokonaisuuden tavoitteet
Jatkokoulutus on yhteensä 30 op ja tarjolla on yhteensä 20 opiskelijapaikkaa. Koulutus yhdessä sopivan ylemmän korkeakoulutututkinnon ja työkokemuksen kanssa mahdollistavat pätevyyden vaativiin ja poikkeuksellisen vaativiin kantavien puurakenteiden suunnittelutehtäviin.

Opintojen kuvaus
Kurssien sisältö perustuu vaatimuksiin rakennustekniikassa, rakenteiden mekaniikassa ja rakennusfysiikassa, jotta olisi riittävä pätevyys poikkeuksellisen vaativiin puurakenteiden suunnitteluun. Kriteerit perustuvat Ympäristöministeriön ohjeisiin rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta MM2/601/2015 sekä FISEn pätevyysvaatimuksiin puurakenteiden suunnittelijoille, kantaville rakenteille sekä rakennusfysiikalle.
Koulutus käsittelee mm. rakennuksen palomitoitusta, jäykistystä ja äänitekniikkaa, ilmastovaikutukset ja elinkaarilaskelmat.

Toteutuksen suunnitelma
Syksy 2021:
- Rakenteiden mekaniikka (5 op)
- Puurakenteiden suunnittelu ja rakentaminen 1 (5 op)

Kevät 2022:
- Puurakenteiden suunnittelu ja rakentaminen 2 (5 op)
- Rakennusfysiikka (5 op)

Syksy 2022:
- Applied Structural Mechanics (5 op)
- Wooden Buildings: Climate Performance and Life Cycle (5 op)

Opetus toteutetaan suomeksi (neljä ensimmäistä kurssia) ja englanniksi (kaksi viimeistä). Harjoitustyöt saa tehdä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Korkeakoulun opintohallinnolliset järjestelmät ja yleinen tieto ovat ruotsin- ja englanninkielisiä. Esimerkiksi jatkokoulutuksia koskevat yleiset säännöt korkeakoulussamme löytyvät ainoastaan ruotsiksi ja englanniksi.

Ajankohta
Opinnot alkavat 1.9.2021 ja päättyvät 31.12.2022.
Opinnot toteutetaan osa-aikaisina ​​ja ovat siten mahdollisia suorittaa työn ohella.  Opetus toteutetaan etäopetuksena, sidottuna aikaan, mutta ei paikkaan.
Opiskelijoilta odotetaan osallistumista jokaiseen opetustilaisuuteen pystyäkseen suorittamaan kurssit. Opiskelija tarvitsee tietokoneen kahdella näytöllä, hyvän internetyhteyden, webkameran ja kuulokemikrofonin osallistuakseen opetukseen. Luennot pidetään joka viikko yhtenä arki-iltapäivänä (alustavasti 15:00-18:00).
Koulutuksen toisen ja kolmannen lukukauden aikana järjestetään mahdollisesti 1-2 lähiopetustilaisuutta (luultavasti pe-la) per lukukausi.

Hakemus
Hakuaika 17.5 - 23.6.2021. Hakemus tehdään verkossa sisältäen ansioluettelon ja motivaatiokirjeen. (lataa liitetiedostoja)

Valintaperusteet
Vaatimuksena:

- Korkeakoulu- tai muu aikaisempi vastaava rakennusalan koulutus
- Yksilöllinen motivaatiokirje, johon sisältyy motivaatiot osallistua jatkokoulutukseen
- cv

Ansiokkaana:

- Rakennesuunnittelun työkokemusta (1 v: 2 pistettä, 2 v: 4 p, 3 v tai enemmän: 6 p)
-  Muu rakennusalan työkokemus (1 v: 1 p, 2 v: 2 p, 3 v tai enemmän: 3 p)

Koulutuksen kohderyhmä
Ensisijaisella kohderyhmällä on rakennusalan insinööri-tutkinto. Rakennusarkkitehdin tai rakennusmestarin tutkinnolla on myös mahdollista hakea tähän jatkokoulutukseen. Jos henkilöllä ei ole tarvittavia esitietoja rakennesuunnittelusta tai mekaniikasta, tulee hänen valmistautua opiskelemalla ne erikseen etukäteen itse.

Opinnot ovat maksuttomia, mutta eivät oikeuta opiskelijoiden sosiaalietuuksiin. 
Jatkokoulutus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Rambollin ja  Swecon kanssa.

 

Yhteyshenkilö:
Towe Andersson, towe.andersson(a)novia.fi

 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Engelska, Finska, Svenska

Tidpunkt

01.09.2021 - 31.12.2022

Kursavgift

Ingen avgift

Bilagor

flyer