Sångcoachning för kvinnliga körsångare, 3 sp

Förbättra din sångteknik och uthållighet som sångare.

 

Målgrupp:

 • Aktiva sångare och dirigenter

Inlärningsmål:

 • Efter kursen har den studerande en bättre förståelse för sin sångröst, tekniken och hur den används för ett gott framförande av aktuell sångrepertoar.
  Den studerande har fått handfasta instruktioner för sångteknikens utveckling och kan på egen hand använda dem.

 

Undervisningsmetoder

 • Två skriftliga inlämningsuppgifter och 10 sessioner online (på zoom).

 

Tidpunkt:

 • april–juni 2021 enligt följande tidtabell:

Kvinnliga sångare
Lärare: Hanna Kronqvist

To 29.4. kl 18-19.30
To 6.5. kl 18-19.30
Må 10.5. kl 18-19.30
Må 17.5. kl 18-19.30
To 20.5. kl 18-19.30
Må 24.5. kl 18-19.30
To 27.5. kl 18-19.30
Må 31.5. kl 18-19.30
To 3.6. kl 18-19.30
Må 7.6. kl 18-19.30

 

Innehåll:

 • Sångstödet
 • Hållning
 • Vokalfärger
 • Olika spänningar i kroppen och hur man bearbetar dem genom övning.
 • Praktiska övningar genom aktuell repertoar.
 • Två skriftliga inlämningsuppgifter, en före kursens början och den andra före den sista sessionen.

 

Undervisningsspråket är svenska.

Examination:
Godkänd / icke godkänd.
Godkänd prestation förutsätter inlämnade skriftliga uppgifter och aktivt deltagande i sessionerna.

 

Förhandskunskaper:
Aktiv sångbakgrund, som dirigent eller sångare.

 

Övrigt:
De studerande använder egen dator samt internetuppkoppling och kopplar upp via zoomlänken som sänds på förhand till given mailadress.

 

Kontaktperson: Marcus Söderström, marcus.soderstrom@novia.fi

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

29.04.2021 - 07.06.2021

Kursavgift

Ingen avgift