Etappvis till sjukskötare, hösten 2021

Etappvis till sjukskötare hösten 2021, inleds 7.9 kl. 9.00 med introduktion.

Yrkeshögskolan Novia i Vasa erbjuder kurser som ingår i sjukskötarnas läroplan som öppen yrkeshögskolekurser. Du blir inskriven som bistuderande vid Öppna YH. För att erhålla sjukskötarexamen krävs att du i något skede ansöker om att bli antagen som examensstuderande via gemensam ansökan. Studierna räknas till godo ifall du blir antagen till examensutbildning.

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer med examen från andra stadiet.

Förkrav: Andra stadiets yrkesexamen eller student

 

Utbildningens innehåll

Tre  kurser under höstterminen, 10 sp:

- Geriatrisk och palliativ vård, 3 sp. Kursstart 7.9 kl 12-16, virtuellt via webexlänk Marica Hinders

- Engelska, 3 sp. Kursstart 15.10 kl. 14-15.30, virtuell kurs via länk. Hanna Koivisto

- Människans anatomi och fysiologi, 4 sp, virtuell kurs Start i november. Camilla Ribacka

Webex-Föreläsning 1 torsdag 25.11 kl. 12-16

Webex Föreläsning 2 onsdag 8.12 kl. 8-12

Webex- Föreläsning 3 torsdag 16.12 kl. 12-16

samt tre webexföreläsningar i januari och februari, dessa datum meddelas i oktober

 

 Studiernas uppbyggnad

Utbildningen genomförs som flerformsstudier och består av när- eller distansstudier beroende på kurs. Resterande undervisning sker i form av självstudier samt workshops på Moodle. Målsättningen är att samla studiepoäng i egen takt.

 

Plats

Yrkeshögskolan Novia, Campus Vasa, Alere men de flesta kurser genomförs virtuellt. Novia följer de eventuella coronarestriktioner som förekommer i september.

 

Tidpunkt

Studierna inleds virtuellt den 7.9.2021 kl. 9 - 11, Introduktion av fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen och kurskoordinator Ann-Sofi Storbjörk, studieplanerare Ann-Sofie Nygård deltar också och presenterar sig för gruppen. 

 

Pris

100 euro per termin eller 15 euro per studiepoäng.

Fram till 31.12.2021 studerar du som är arbetssökande eller permitterad kostnadsfritt. 

Obs! Bindande anmälan men du kan annullera ditt deltagande fram till anmälningstidens slut 8.8.21.  

 

Ansökan

Ansökan pågår 24.5-8.8.2021

 

OBS! Anmälan till vårterminens kurser sker först i december då kurserna synliggörs.

 

Förfrågningar: Fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen(at)novia. fi eller kurskoordinator Ann-Sofi Storbjörk, ann-sofi.storbjork(at)novia.fi

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

07.09.2021 - 31.07.2022

Kursavgift

100 euro per termin eller 15 euro per studiepoäng

Plats