Ledarskap/Självledarskap och Förändringsledarskap och entreprenörskap hösten 2021

LEDARSKAP INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD.

Via Öppna YH vid Novia kan du studera Ledarskap inom social- och hälsovård, totalt 30 sp. Kurserna kan också läsas som enskilda kurser. Två kurs per termin fram till 30 sp.

Målgrupp: Blivande ledare inom social- och hälsovård. Personer som arbetar med förmansuppgifter och vill utveckla sitt kunnande inom ledarskapsområdet.

Personer som har avlagt yh- examen kan tillgodoräkna delar av studierna vid eventuella högre yrkeshögskolestudier vid Yrkeshögskolan Novia.

Två kurser á 5 sp under hösten 2021 med start 23.8.

 

SJÄLVLEDARSKAP 5 sp/Marica Hinders & Anita Andsten

Kursstart och introduktionsföreläsning: 23.8 kl. 8.30-11.45 via Teams, Marica Hinders

Övriga föreläsningsdatum:

  • 03.9 kl. 8.30-11.45 via Teams, Marica Hinders
  • 17.9 kl. 9.00-16.00 Föreläsning vid Alere, Novia, Anita Andsten
  • 24.9 kl. 8.30-11.45 via Teams, Marica Hinders

 Kursinnehåll:

- Utvecklingsverktyget Förändringens fyra rum, personlig dialektik

- Introduktion till självledarskap: olika perspektiv och forskning

- Värderingar, motivation, drivkrafter och stresshantering

- Självutveckling och självkännedom

 

FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP OCH ENTREPRENÖRSKAP 5 sp/Anna Bertills

 

Kursstart och introduktionsföreläsning: 6.9 kl.10-12 via Zoom, Anna Bertills

Övriga föreläsningsdatum:

  • 13.9 kl. 10-12 via Zoom, Anna Bertills
  • 20.9 kl. 10-12 via Zoom, Anna Bertills

Kursinnehåll:

- Förändringsstrategier

- Medarbetarengagemang

- Kommunikation

- Entreprenörskap och innovation

                                                   

Anmälningstid fram till 8.8.2021

Välkomstbrev utskickas efter att anmälningstiden gått ut.

 

Pris: 2 kurser 100 euro och 1 kurs 75 euro.

 

Kontaktpersoner:

Fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen(at)novia.fi  tfn 050 478 4679 (Frågor om innehåll)

Kurskoordinator Ann-Sofi Storbjörk, ann-sofi.storbjork(at)novia.fi      tfn 044 5123201  (Frågor om anmälan)

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

23.08.2021 - 31.12.2021

Kursavgift

15 euro per studiepoäng, eller två ledarskapskurser 100 euro , deltagande i en kurs 75 euro. Ingen moms. Deltagaren inskrivs som bistuderande vid Öppna YH Fram till 31.12.2021 studerar du som är arbetssökande eller permitterad kostnadsfritt.

Plats