Delkurs: Människans fysiologi och anatomi, 4 sp hösten 2021 Etappvis till sjukskötare

Delkurs hösten 2021 i Etappvis till sjukskötare

Anmälan till denna delkurs via Etappvis till sjukskötare hösten 2021

Kursen startar i november

Kursansvarig Camilla Ribacka

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.11.2021 - 31.03.2022

Kursavgift

Delkurs i Etappvis till sjukskötare. Anmälan och fakturering via denna grupp. 100 euro max per termin eller 15 euro per studiepoäng

Plats