Introduktion till Market Gardening, 2 sp

Market Gardening: odla grönsaker till försäljning med jordhälsa i fokus, introduktionskurs

Målgrupp:
Personer med erfarenhet av trädgårdsodling.
Kursen är lämplig dig som någon gång odlat grönsaker, men är intresserad av att lära dig mer om principerna för market gardening, dvs. småskalig, ekologisk och yteffektiv odling, som gynnar biologisk mångfald under och ovanför markytan.
Produktionsmodellen är avsedd för försäljning direkt till konsumenter, men lämpar sig också för odling till husbehov.

Förkunskaper:
Inga specifika, lämplighet specificeras i målgrupp.

Kursen lärandemål:
Studerande

  • känner till konceptet Market Gardening
  • kan odla grönsaker till direktförsäljning på ett hållbart sätt

Innehåll

  • Market Gardening som koncept
  • Hållbart entreprenörskap
  • Planering av en Market Garden

Förverkligande:
Kursen är virtuell och går via Moodle och Teams

Bedömningskriterier:

  • Aktivt deltagande i föreläsningar och diskussioner
  • Godkända inlärningsuppgifter 
  • Tilläggsuppgifter
  • bedömning: Godkänd / Underkänd

Utrustning som behövs:
- bordsdator, laptop eller surfplatta med internetuppkoppling
- hörlurar och mikrofon

Kurslitteratur:

Bok: Jonas Ringqvists: Odla till försäljning Del 1: Att försörja sig på småskalig grönsaksodling.

 

Kostnader:
30€.
Se närmare information via denna länk: https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh (kostnader för studier inom Öppna YH)

Observera att kursen fungerar som introduktion till den fördjupande kursen i Market Gardening
Du kan även anmäla dig till den via https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/oppnayh-kurser

 

Kontaktpersoner:
Ulrika Dahlberg, ulrika.dahlberg@novia.fi, 050 309 1076 (om innehållet)
Lars Fridefors, lars.fridefors@novia.fi, 044 762 3730 (om genomförande och examination)

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

06.10.2021 - 05.11.2021

Kursavgift

30,00 €