Market Gardening, fördjupningskurs, 5 sp

Market Gardening: odla grönsaker till försäljning med jordhälsa i fokus, fördjupningskurs

Målgrupp:
Personer med erfarenhet av trädgårdsodling, som är bekanta med principer för permakultur, regenerativ odling eller market gardening.
Eller personer som avklarat kursen Introduktion till market gardening.

Lärandemål
Den studerande:

  • kan anlägga och driva en egen Market Garden
  • kan kommunicera med kunder och kundgrupper
  • kan sköta relationer till kunder och skapa nätverk
  • känner till försäljningskanaler lämpade för Market gardening
  • kan bedöma olika försäljningskanalers lämplighet för det egna företaget

Förkunskapskrav
Inga specificerade förkunskapskrav, se målgrupp för kursen.


Innehåll

  • Anläggningstekniker
  • Odlingsmetoder
  • Entreprenörskap
  • Marknadsföring och kundrelationer

Kurslitteratur:
Bok: Jonas Ringqvists: Odla till försäljning Del 1: Att försörja sig på småskalig grönsaksodling.


Bedömningskriterier:
Aktivt deltagande i föreläsningar och diskussioner
Godkänt utvecklingsarbete
bedömning: Godkänd / Underkänd


Utrustning som behövs:
- bordsdator, laptop eller surfplatta med internetuppkoppling
- hörlurar och mikrofon

 

Kostnader:
75€, Se närmare information via denna länk: https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh ( kostnader för studier inom Öppna YH)

 

Kontaktpersoner:
Ulrika Dahlberg, ulrika.dahlberg@novia.fi, 050 309 1076 (om innehållet)
Lars Fridefors, lars.fridefors@novia.fi, 044 762 3730 (om genomförande och examination)

 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

15.11.2021 - 04.03.2022

Kursavgift

75,00 €