Grunder i sociologi, 5 sp

 

Kursen går på distans och närmare information samt länkar fås av lärare efter sista anmälningsdag den 23.9.2021


Kursnamn: Grunder i sociologi, 5 sp
Kurskod: SO20SAP7


Kursens kompetensmål: 

Studerande

  • känner till sociologins centrala teoretiska och begreppsliga perspektiv
  • kan tolka och förklara förhållandet mellan individ och samhälle ur ett sociologiskt perspektiv
  • känner till aktuell sociologisk forskning

Kursens innehåll:

  • Centrala sociologiska begrepp och teorier
  • Sociologins klassiker
  • Sociologins forskningsområden
  • Relationen mellan människan och samhället
  • För samtiden centrala teman

Kurstid: 1.10-12.12.2021

 

Kursansvarig:
Lilian Nordell  lilian.nordell(at)novia.fi

 

Öppna YH är avgiftsfritt för personal på Novia, Novias egna studerande, beväringar och andra stadiets studerande samt för arbetslösa och permitterade till och med 31.12.2021

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.10.2021 - 12.12.2021

Kursavgift

75 euro