Läkemedelshantering, grundvård och aseptik, 5sp

 

Kursen går helt på distans och närmare information samt länkar fås av lärare efter sista anmälningsdag, 30.8.2021

Kursnamn: Läkemedelshantering, grundvård och aseptik 5sp
Kurskod: VAL21032 

Kursens lärandemål: 

 • Kan grunder i läkemedelsbehandling, omvårdnad och aseptik
 • Känner till det egna yrkesområdets ansvar i omsorgsarbete och kan fungera etiskt i omvårdnadssituationer
 • Kan stöda klienters funktionsförmåga
 • Kan arbeta ergonomiskt och kan beakta säkerhetsföreskrifter i omvårdnadsarbete


Förkunskapskrav:
Inga förkunskapskrav


Kursens innehåll;

 • Vanliga läkemedel
 • Grunder i vårdarbete
 • Aseptik
 • Näring
 • Etiskt bemötande
 • Ergonomi
 • Säkerhet


Kurstid: 6.9-17.12.2021


Kursansvarig:
Michaela Jalava, michaela.jalava(at)novia.fi

 

Öppna YH är avgiftsfritt för personal på Novia, Novias egna studerande, beväringar och andra stadiets studerande samt för arbetslösa och permitterade till och med 31.12.2021

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

06.09.2021 - 17.12.2021

Kursavgift

75 euro