Interprofessionell social- och hälsovård, 5 sp

 

Kursnamn: Interprofessionell social- och hälsovård,5 sp
Kurskod: SO20SAP3

Kursens lärandemål
Studerande

  • har kännedom om det egna yrkesområdet och dess grundbegrepp
  • har kunskaper i social- och hälsovårdens uppbyggnad, servicesystem, organisering och framtidsvisioner
  • har kunskaper i social- och hälsovårdens lagstiftning
  • har grundläggande färdigheter i interprofessionellt arbete


Förkunskapskrav
Inga förkunskapskrav

Kursens innehåll

  • Det sociala området
  • Socionomyrket
  • Förvaltningsstrukturer och servicesystem
  • Socialrättens grunder
  • Allmänna lagar inom social- och hälsovården
  • Interprofessionellt arbete

 

Kurstid: 4.9-10.11.2021

Närstudier:
04.09 kl. 13.15 - 15.00
30.09 kl. 13.15 - 16.00
28.10 kl. 09.15 - 12.00
29.10 kl. 15.15 - 17.00
9.11 kl. 9-15

Kursansvarig:
Daniela Sundell, daniela.sundell(at)novia.fi

 

Öppna YH är avgiftsfritt för personal på Novia, Novias egna studerande, beväringar och andra stadiets studerande samt för arbetslösa och permitterade till och med 31.12.2021

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

04.09.2021 - 10.11.2022

Kursavgift

75,00 €