Socialgerontologi, 5 sp

 

Kursnamn: Socialgerontologi, 5 sp
Kurskod: SO20SOS4  

Kursens lärandemål
Studerande

 • Har kunskap om socialgerontologisk teori och förmåga att reflektera kritiskt kring kategorisering av äldre
 • Kan bemöta seniorer deras anhöriga och kan handleda dem inom det sociala servicesystemet
 • Kan tillämpa, planera och utvärdera resursförstärkande metoder för äldre i syfte att främja hälsa och funktionsförmåga


Förkunskapskrav
Inga förkunskapskrav


Kursens innehåll

 • Perspektiv på åldrande i olika kontext
 • Samhällsaktuella trender och utvecklingsmöjligheter inom socialgerontologin
 • Fysisk, psykiska och sociala utmaningar bland äldre
 • Serviceformer och -tjänster för äldre/tredje sektorn
 • Socialhandledning och serviceplanering
 • Digital välfärdsteknik som stöd i vardagen för äldre
 • Närståendevård och anhörigstöd
 • Resursförstärkande metoder


Kurstid: 30.8- 29.10.2021


Närstudier:
16.9 kl.13.15-17
17.9 kl. 8.15-12
14.10 kl. 13.15-17
15.10 kl. 8.15-10.

Förhandsuppgift v. 35-36

Närmare information fås från lärare efter sista anmälningsdag 23.8


Kursansvarig: Janina Dahla  janina.dahla(at)novia.fi

 

Öppna YH är avgiftsfritt för personal på Novia, Novias egna studerande, beväringar och andra stadiets studerande samt för arbetslösa och permitterade till och med 31.12.2021

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

30.08.2021 - 29.10.2021

Kursavgift

75,00 euro