Arbetsvägledning, 3 sp

 

Kursnamn: Arbetsvägledning, 3 sp
Kurskod: SO20SOS6

Kursen utförs som distanskurs.
Information kommer till anmälda efter sista anmälningsdag 23.8

Kursens lärandemål
Studerande

  • har kunskaper om arbetsmarknaden och sociala risker kopplade till arbetslöshet och arbetsoförmåga
  • kan handleda klienter inom sysselsättningsstödande och rehabiliterande verksamhet samt i arbetslivsrelaterade ekonomiska frågor
  • kan förhålla sig kritiskt och utvecklingsinriktat till arbetskraftsrelaterade frågor


Förkunskapskrav
Inga förkunskapskrav

Kursens innehåll

  • Synen på arbete och arbetslöshet
  • Arbetsmarknadspolitik och statistik
  • Sociala servicesystemet och lagstiftning i förhållande till arbetslöshet, arbetsoförmåga, pensionering
  • Socialhandledning i sysselsättningsstödande och rehabiliterande verksamheter
  • Socialhandledning i ekonomiska frågor, utkomstskydd
  • Kontinuerligt lärande

 

Kurstid: 30.8-31.12 2021

Kursansvarig: Peter Edelsköld peter.edelskold(at)novia.fi

 

Öppna YH är avgiftsfritt för personal på Novia, Novias egna studerande, beväringar och andra stadiets studerande samt för arbetslösa och permitterade till och med 31.12.2021

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

30.08.2021 - 31.12.2021

Kursavgift

75 euro