Beroendeproblematik och missbrukarvård, 5 sp

 

Kursnamn: Beroendeproblematik och missbrukarvård, 5 sp
Kurskod:SO20SAI4

Kursens lärandemål
Studerande

 • kan identifiera risker och resurser i relation till beroendeproblematik
 • har kunskaper i missbrukarvårdens
  lagstiftning och kan handleda i missbrukarvårdens servicesystem
 • kan tillämpa resursförstärkande metoder med individer, familjer och grupper
 • kan reflektera kritiskt kring etiska aspekter i relation till beroendeproblematik och missbrukarvårdens klienter


Förkunskapskrav
Inga förkunskapskrav


Kursens innehåll

 • Beroendeproblematikens fysiska, psykiska och sociala risker
 • Vändpunkter, motivation och sociala nätverk som resurs för förändringsarbetet
 • Nationella och globala trender
 • Missbrukarvårdens lagstiftning och serviceformer
 • Medberoende
 • Behandlingsmetoder, självhjälpsgrupper, digitala stödformer och interprofessionellt arbete


Kurstid: 17.9.2021-17.1.2022

 

Närmare information från ansvarig lärare efter sista anmälningsdag, 9.9.2021

Närstudier:
18.11 kl 13.15-17
19.11 kl 13.15-16
17.12 kl 8.15-15
(Förhandsuppgift i Moodle fr. 17.9)

Kursansvarig: Johanna Wikgren-Roelofs, johanna.wikgren-roelofs(at)novia.fi

Öppna YH är avgiftsfritt för personal på Novia, Novias egna studerande, beväringar och andra stadiets studerande samt för arbetslösa och permitterade till och med 31.12.2021

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

17.09.2021 - 17.01.2022

Kursavgift

75 euro