Strålsäkerhetsansvarig, 5 sp

Förkunskaper:

 Deltagaren bör vara röntgenskötare samt ha arbetserfarenhet inom området.          

Mål:

Studerande kan

- definiera och tillämpa begrepp och principer för strålskydd inom nativröntgen, tandvård och djuravbildning.

- identifiera, utvärdera och minimera riskerna med användning av strålning och förbereda och ansvara för strålningssäkerhetsincidenter

- motivera sina beslut på grundval av befintliga lagar och förordningar inom nativröntgen, tand-, och djurröntgenverksamheten samt genomföra och övervaka strålskyddsarrangemang inom sitt expertområde, inklusive strålskydd för arbetstagare och allmänheten,

- vägleda för säker användning av strålning, vid införandet av nya metoder och dess optimering, i kvalitetssäkrings samt bidra till utvecklingen av en god säkerhetskultur gällande strålning i samarbete med strålsäkerhetsexperten

 

Utbildningens innehåll enligt 4 teman: 

1. Introduktion till strålsningsfysik för nativröntgen, tand- och djurröntgen.

2. Mätningstekniker och beräkningsmetoder i nativröntgen, tand- och djurröntgen.

3. Strålskydd i nativröntgen, tand och djurröntgen.

4. Krav, köp och underhåll av röntgenutrustning för nativ, tand- och djurröntgen.                                                                                                                                                                                                      

Studiernas uppbyggnad:

Utbildningen genomförs digitalt på lärplattformen Moodle. En del av materialet är på finska.
 

 Tre tenttillfällen vid YH Novia i Vasa/ Åbo: datum kommer senare

Tidpunkt:
7.1-29.3.2022

 

Pris: 75 euro
 

Ansökning: 16.8-30.11.21
 

Kursansvarig/kontaktuppgifter:
 

Lektor i radiografi och strålbehandling, Katarina Vironen, katarina.vironen(at)novia.fi

Fortbildningsplanerare Carina Gädda, carina.gadda(at)novia.fi

 

 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

07.01.2022 - 29.03.2022

Kursavgift

75 euro

Plats

NOVIA - Vasa/Virtuell
00000 Vasa/Virtuell