Regional turismutveckling, 5 sp

Lärande mål:
Studerande:

  • har en helhetsuppfattning om turismnäringens delområden och särdrag.
  • har ett kunnande i regionens turismnäring.
  • kan utveckla regionala styrkor inom turismbranschen med hänsyn till hållbar utveckling.
  • känner till olika turisttyper, turistens motiv, behov samt beteende.

 

Undervisningsmetoder:
Kursen är digital och utförs på plattformen Moodle i form av inlämningsuppgifter

Bedömningsmetoder och -grunder
De skriftliga uppgifterna bedöms enligt skalan 0 - 5
Projektarbetet bedöms enligt skalan U/GK

 

Tid och plats:
Kursen inleds på Moodle den 18.10.2021 och avslutas den 3.12.2021

Kostnader:
Campusonline studerande gratis
Öppna YH studerande faktureras i enlighet med Novias kriterier för avgifter inom Öppna YH.

Innehåll:
Kursen inkluderar olika tematiserade uppgifter på Moodle.
Deadline för dessa uppgifter är den 10.12.2021.

Mer detaljerad information finns på Moodle.
Studerande får mer information av lärare efter sista anmälningsdag. (18.102020)

Studerandes tidsanvändning och belastning
Tema 1. Regionpresentation
(2 sp)
- presentation i form av t.ex en Power Point eller dylikt

Tema 2. Litteraturstudier (1sp)
- refektionspapper på "Alueellinen matkailutilinpito Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset maakunnittain 2015" Kapitel 1+2 + valfritt underkapitel under kapitel 3 (se litteraturförteckning i Moodle)

Tema 3. Projektarbete/ Studiebesök, 2 sp
- rapport över besöken
+ Motorola utvärdering

För Noviastuderande i Åbo inkluderar kursen projektarbete. Projektarbetet är kopplat till arbetslivet. 

Kontaktperson:
Maria Engeberg, maria.engberg@novia.fi

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

18.10.2021 - 03.12.2021

Kursavgift

75,00 €